Evaluatie van de rol en positie van de Diensten voor Ondersteuningsplan en de Diensten Maatschappelijk Werk

Dit onderzoek liep in opdracht van het VAPH, het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap. 

De hoofddoelstelling van dit onderzoek was de nodige objectieve informatie te verzamelen om de inzet van de middelen die vandaag beschikbaar zijn voor diensten ondersteuningsplan (DOP(s) en diensten maatschappelijk werk (DMW’s), te evalueren. Het betreft een kwantitatieve analyse van de periode 2016-2019.

Die hoofddoelstelling kan onderverdeeld worden in de volgende deeldoelstellingen:

  • in kaart brengen van welke gegevens er zijn bij DOP’s en DMW’s die bruikbaar zijn voor het onderzoek, naast de gegevens bijgehouden door het VAPH (rekening houdend met GDPR en beschreven in een dataverwerkingsovereenkomst);
  • in kaart brengen van wat er op korte termijn kwantitatief geanalyseerd kan worden met het oog op het beantwoorden van de onderzoeksvragen en het uitvoeren van de analyse, die wellicht eerder beschrijvend van insteek is.

De onderzoekers voegden daar een derde deeldoelstelling aan toe:

  • de werkingscontext van de betrokken organisaties actualiseren om de bekomen cijfers goed te kunnen interpreteren. De doelstelling om de rol en positie van DOP’s en DMW’s te evalueren vergt een goed kwalitatief begrip van de context waarin prestaties geleverd worden. Daartoe voerden ze geprekken met sleutelfiguen uit deze sector.

Op basis van deze voorbereidende stappen zal het VAPH een inschatting maken van de middelen die DOP’s en DMW’s werkelijk nodig hebben om hun opdrachten te kunnen uitvoeren.

Dit onderzoek brengt ook in kaart wat er aangevuld en uitgediept kan worden vanuit een kwalitatieve invalshoek zodat een traject voor vervolgonderzoek kan uitgetekend worden dat in lijn is met de beschreven doelstellingen op lange termijn.

 

Looptijd: 2019-2020; afgewerkt in jan 2020

Onderzoekers: Joris Van Puyenbroeck en Bo Fagardo

 

Bo Fagardo
Contact 
Bo Fagardo

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: bo.fagardo@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

Joris Van Puyenbroeck
Contact 
Joris Van Puyenbroeck

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: joris.vanpuyenbroeck@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen