Afbeelding 
moslimgezin

Peaceful lives: familiale bemiddeling in moslimgezinnen

Moslimgezinnen met vragen over relaties en opvoeding gaan vaak aankloppen bij lokale religieuze leiders en andere relevante plaatselijke actoren. Ze zoeken advies dat rekening houdt met hun specifieke en unieke situatie. 'Bestaande trainingen in bemiddeling en conflicthantering zijn vaak ongevoelig voor de eigenheid van deze gezinnen en voor de uitdagingen waar veel moslimgezinnen vandaag de dag voor staan', zegt Naïma Lafrarchi, lid van KARAMAH EU.

Daarom startte KARAMAH EU, een vrouwen- en mensenrechtenorganisatie geleid door moslimvrouwen, samen met ons, een nooit eerder aangeboden opleidingsprogramma: ‘Peaceful lives: Familiale bemiddeling in moslimgezinnen’. Het doel van dit programma is om lokale actoren en religieuze leiders te versterken en meer inzicht te geven in de processen van familiale bemiddeling binnen Belgische moslimgemeenschappen. 
 

Bemiddeling en sociale verandering

Professionals en religieuze leiders gevormd in familiale bemiddeling kunnen een cruciale en diepgaande positieve verandering bewerkstelligen in familiale verhoudingen, in het bijzonder ten aanzien van jongeren en vrouwen. Zo heeft deze opleiding ook als doel om sociale veranderingsprocessen teweeg te brengen die naast gezondere familiale verhoudingen ook een grotere openheid, maatschappelijk engagement, actief burgerschap en gendergelijkwaardigheid met zich meebrengen.

Het programma bestaat erin methodes en praktische vaardigheden aan te leren met het oog op een gezonde conflicthantering. Het bevat twee luiken. Enerzijds reiken we kort theoretische kaders aan uit verschillende disciplines. Anderzijds betrekken we via actieve werkvormen de deelnemers en gaan we dieper in op de methodes en praktische competenties nodig voor een succesvolle familiale bemiddeling.

'We zijn ervan overtuigd dat door het versterken van conflictoplossingsvaardigheden van verschillende hulpverleners, imams, religieuze bemiddelaars en andere (gemeenschaps)actoren over het hele land, het programma daadwerkelijk een belangrijke impact zal hebben op vele families, mannen en vrouwen, jong en oud', zegt Kim Lecoyer, onderzoekster en voorzitster van KARAMAH EU.
 

Praktisch

Het programma liep over tien lesdagen (op zaterdagen, en één woensdagnamiddag) van 17 februari tot 4 juni 2016 op campus Schaarbeek (Odisee) en werd parallel in het Nederlands en het Frans aangeboden.

 

Thema 
Afbeelding 
moslimgezin
Contact 
Kim Lecoyer

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: kim.lecoyer@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen