Disclaimer

Aansprakelijkheid
Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van Odisee besteedt veel aandacht aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig mogelijk, correct en actueel is. Ondanks de geleverde inspanningen kan het HIG niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig en dagelijks bijgewerkt is. De informatie op de website kan de instelling dan ook niet juridisch binden.

Indien u onjuistheden vaststelt, kunt u dat best melden via een e-mail naar kcgezinswetenschappen@odisee.be​​.

Op onze site zijn ook links opgenomen naar andere sites. Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van die websites.

Bronvermelding
Teksten op de deze website mogen worden overgenomen en er mag uit worden geciteerd, mits duidelijke bronvermelding naar www.kcgezinswetenschappen.be.

Persoonlijke gegevens
Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden nooit doorgegeven aan derden. De wet op de privacy bepaalt dat u inzage hebt in uw persoonlijke gegevens die in ons bestand zouden aanwezig zijn en het recht om een eventuele verbetering van deze gegevens te vragen.

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen