Kenniscentrum

Thuis in gezin en samenleving

De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten.

Sterk kader

Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen maakt deel uit van de onderzoeksgroep Sociaal-Agogisch Werk van Odisee. Docenten en medewerkers van de opleidingen Gezinswetenschappen, Psychosociale Gerontologie en andere opleidingen van Odisee werken samen aan onderzoeksprojecten die de inhouden en methodieken van deze opleidingen versterken. Studenten participeren vaak in het onderzoek. De resultaten stromen door naar concrete vakken.

We volgen het gezinsbeleid op de voet en we stimuleren het debat over gezin, relaties en opvoeding. Hier zijn welzijnsorganisaties, de Gezinsbond en andere organisaties uit het werkveld vaak onze partners.

Stevige roots

Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen is erfgenaam van een lange traditie. Gedurende vijftig jaar heeft haar voorganger, het 'Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen', de opleiding Gezinswetenschappen ontwikkeld, eerst in opdracht van de Gezinsbond, daarna autonoom. Duizenden studenten engageren zich met dit diploma voor een professionele begeleiding van gezinnen. Sinds 2008 is het Odisee die de opleiding Gezinswetenschappen aanbiedt, en sinds 2010 ook de opleiding Psychosociale Gerontologie. De ziel van het 'HIG' leeft voort in dit kenniscentrum en in de campus Schaarbeek waar zowel de opleidingen als het kenniscentrum hun vaste stek hebben.

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen