Afbeelding 
coverbeeld vh boek

Kind zijn in een asielcentrum. Kansen versterken voor gezinnen na de vlucht.

Gezinnen met kinderen vormen een bijzondere groep in de asielopvang. Hoe maak je werk van kind- en gezinsvriendelijke opvangcentra? In ons boek ‘Kind zijn in een asielcentrum. Kansen versterken voor gezinnen na de vlucht’ (uitgegeven bij acco learn) laten we de stem horen van kinderen, ouders en opvangmedewerkers, op basis van ons onderzoek in asielcentra

Het boek bevat ook de visietekst die we eerder opstelden in consensus met de opvangpartners in dit onderzoeksproject, met concrete tips om de dagelijkse werking te verbeteren en aanbevelingen voor een meer kind- en gezinsgericht opvangbeleid.

Op vrijdag 17 juni stellen we het boek voor op onze campus en zullen we, samen met onze partners in dit project, het boek en de visietekst overhandigen aan het beleid en aan de opvangpartners

In workshops gaan we er concreet mee aan de slag.

Deze studiedag verloopt tweetalig (Nederlands-Frans), met simultaan vertaling voor de plenaire gedeelten.

Programma

9u: Onthaal
9u25: Welkom door Fedasil & Kathleen Emmery, Kenniscentrum Gezinswetenschappen 
9u35: Waarom meer aandacht voor kinderen en gezinnen in asielopvang cruciaal is, door Dirk Geldof, Kenniscentrum Gezinswetenschappen en Universiteit Antwerpen
9u45: Kinderen in asielopvang: werk maken van gezinsondersteuning, veiligheid en kindvriendelijke opvang, door Katja Fournier, Kaat Van Acker & Anke Heyerick, Kenniscentrum Gezinswetenschappen
10u45: Vragen uit de zaal
11u: Voorstelling van de fototentoonstelling ‘Onderweg’, door Siska van Daele, Expertisecentrum Pedagogische Ondersteuning in Kinderopvang en School, Karel de Grote Hogeschool
11u05: Koffiepauze & bezoek fototentoonstelling
 
11u25: Workshops
 1. Hoe werk maken van veiligheid in opvangcentra? Begeleid door Emmanuelle Vacher, Défense des enfants international - Defence for Children International (NL + FR met simultaan vertaling)
 2. Kindvriendelijke ruimtes: voorbeelden uit de praktijk, door Bernadette Fontaine, Centre de la Croix Rouge de Natoye (FR zonder formele vertaling)
 3. Kindvriendelijke gesprekstechnieken: Wortelen in nieuwe aarde, door Claire Wiewauters & Kaat Van Acker, Kenniscentrum Gezinswetenschappen (NL zonder formele vertaling)
 4. Het belang van vrije tijd en onderwijs voor kinderen in asielopvang, door Siska van Daele, Onderzoek Onderweg, Karel de Grote Hogeschool (NL zonder formele vertaling)
12u30: Broodjeslunch & fototentoonstelling
 
13u30: Start namiddagsessie: hoe kindvriendelijke opvang beleidsmatig mogelijk maken?
13u40: Voorstelling visietekst ‘Begeleide kinderen en gezinnen in de asielopvang’ , door Katja Fournier & Kaat Van Acker
13u50: Uitdagingen voor het asiel- en gezinsbeleid: beleidsaanbevelingen uit het onderzoek, door Dirk Geldof 
14u: Overhandiging van het boek en de visietekst aan de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi en aan de directies van de opvangpartners
Gevolgd door een panelgesprek, met:
 • Sammy Mahdi - Staatssecretaris voor Asiel en Migratie (gevraagd)
 • Caroline Vrijens, Kinderrechtencommissaris
 • Madeleine Guyot, adviseur van de Délégué général aux droits de l'enfant 
 • Directies van de opvangpartners:
  • Fedasil: Fanny François, Directeur Beleidsondersteuning
  • Caritas: Tom Marinus, Directeur van het Caritas-opvangcentrum van Scherpenheuvel
  • Rode Kruis: Katia Verbiest, Adjunct-Manager van de Humanitaire diensten-Opvang Asielzoekers van het Rode Kruis
  • Croix Rouge: Alexandre Cordon, Hoofd van de Unit 'Bijzondere noden en doelgroepen', Afdeling Opvang van Asielzoekers van Croix Rouge
15u: Vragen uit de zaal 
15u15: (Onder voorbehoud): plechtige ondertekening van de visietekst door alle betrokkenen
15u30: Receptie

 

Partners

Fedasil 

Kinderrechtencommissariaat 

Met de steun van

Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF)

Datum 
vrijdag, 17 juni, 2022 - 09:00 tot 16:00
Organisatie 
Afbeelding 
coverbeeld vh boek
Dirk Geldof
Contact 
Dirk Geldof

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: dirk.geldof@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

Contact 
Kaat Van Acker

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: kaat.vanacker@odisee.be
Locatie: Odisee campus Brussel

Contact 
Katja Fournier

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: katja.fournier@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen