Afbeelding 

Studiedag 'Zero Waste of Talent' [Uitgesteld naar 13 november]

Docenten voor diversiteit’ werd opgericht in 2017 als netwerk voor én door docenten van verschillende Vlaamse hoger onderwijs instellingen. Vanuit enthousiasme en een warm hart voor álle studenten geloven we erin dat samenwerken en uitwisselen een opstap is om de participatie van kansengroepen in het hoger onderwijs te versterken, en dit vooral vanuit een krachtgerichte kijk op studenten.  

De studiedag ‘Zero waste of Talent’ van 20 maart 2020 moet helaas worden uitgesteld naar 13 november 2020. Blijf je graag op de hoogte van het (nieuwe) programma en wanneer je kan inschrijven? Laat het ons weten!

Programma

[Van 20 maart 2020]

09u00-09u30 Onthaal met koffie
09u30-10u30 Keynote (*)
10u45-12u15 Workshops (**)
12u15-13u15 Pauze met boekenstand, multisensory space, storywall COCD box
13u15-14u30 Campfire sessions (zelfde thema's als workshop, met aanwezigheid van sprekers)
14u45-16u00 Afsluiter door Elke Emmers

(*) keynote 09u30-10u30

"Gelijke kansen voor divers talent: inclusie en sense of belonging in het hoger onderwijs"
Dr. Rick Wolff, Risbo & dr. Marieke Meeuwisse, Erasmus University.
Rick Wolff en Marieke Meeuwisse delen tijdens hun lezing de resultaten van eigen onderzoek en onderzoek uitgevoerd door anderen naar academisch succes van verschillende studenten. De bevindingen kunnen gebruikt worden als uitgangpunt voor het ontwikkelen van interventies om inclusief onderwijs naar een hoger niveau te tillen.

Rick Wolff studeerde politicologie en was tot en met 2009 als onderzoeker verbonden aan het Instituut voor Migratie- en Etnische Studies (IMES) van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Sinds 2009 is hij werkzaam als senior-onderzoeker bij Risbo. Het onderzoek van Rick is voor het grootste deel gericht op studiesucces in het hbo en wo. In zijn werk kijkt hij naar kenmerken van studenten die samenhangen met studiesucces en bestudeert hij welke opleidingsfactoren studiesuccesverschillen tussen groepen studenten kunnen verkleinen. In 2013 is hij gepromoveerd op onderzoek naar sociale hulpbronnen en de leeromgeving als studiesuccesfactoren voor niet-westerse allochtone studenten in het Nederlandse hoger onderwijs.

Marieke Meeuwisse is psycholoog en socioloog met een PhD in Educational Sciences. Zij is Comenius Teaching Fellow in het veld van gelijke kansen voor hoger onderwijs studenten en onderzoeksfellow bij de Community for Learning and Innovation. Tevens is zij projectleider van het Erasmus+ Strategic Partnershop over diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs #IBelong waar studenten en docenten binnen opleidingen samenkomen aan de hand van dialoog. De deelnemende docenten worden als team getraind op het vlak van diversiteit en inclusie. En de deelnemende studenten binnen opleidingen worden getraind in het opbouwen van student-community netwerk dat bijdraagt aan het gevoel van diverse studenten dat zij erbij horen op de universiteit.

(**) workshops 10u45-12u15

Workshop 1:  Werkvormen die inclusie bevorderen - Inge Bogaerts
Hoe zorg je ervoor dat je alle studenten kan betrekken in je lessen? Hoe sluit je je studenten in? In deze workshop gaan we aan de slag met een aantal werkvormen die wat handvaten geven om inclusief te werken. Ervaren zal centraal staan.

Workshop 2: Mindfulness in Superdiversiteit - Renhilde Pullinck
De workshop vertrekt van het boek dat net uitgebracht werd. In dit boek worden een aantal vragen gesteld over de rol die mindfulness in een wereld van diversiteit kan spelen, in een wereld die drukker en hectischer wordt, die voortdurend verandert. Het is een uitnodiging tot gesprek, samen nadenken over manieren waarop we de meerwaarde van mindfulness van het individuele naar het sociale kunnen brengen, een zoektocht naar nieuwe manier om met de toenemende diversiteit in en de voortdurende transformatie van onze samenleving, onze onderwijsinstellingen en onze klasgroepen om te gaan.

Workshop3: Kleur bekennen: de neutrale docent in een intercultureel onderwijsklimaat? - Evelyn Morreel
Diversiteit als meerwaarde zien veronderstelt diversiteit net centraal zetten binnen het ontwerpen van krachtige leeromgevingen. Dit vraagt oa het (h)erkennen en benutten van het (diverse) potentieel van onze (diverse) studenten, of ook een intercultureel schoolklimaat waarin culturele verschillen benoemd en erkend worden. In deze sessie focussen we op wat deze aanpak voor de eigen denkkaders en basishouding van docenten betekent. Welke plaats hebben eigen referentiekaders en verwachtingen in cultuursensitief werken?

Workshop 4: Studenten met een migratie achtergrond die niet langer de uitzondering willen zijn in een auditoria en hoe zij hier verandering in willen brengen.
Nora Achahbar,  Siham Habichi,  Ahlam Habichi, Ismail El Ouassif, Abdelmalek Nouhhaidi
Wie zijn de studenten van Risaala?  Welke passie en overtuiging hebben ze en hoe maken ze deze waar?  

Workshop 5: Diversiteitsmanagement: omgaan met de uitdagingen van onze superdiverse samenleving - Khadija Aznag  en Mohammad Chehrazad
De samenstelling van onze bevolking verandert snel. Welke impact heeft diversiteit op jouw organisatie, op jouw beleid of op onze samenleving? We zoomen in op hoe je diversiteit op verschillende manieren kan benaderen: je kan cultuursensitief werken, aandacht hebben voor diversiteit in je organisatie, … We koppelen de theorie meteen aan herkenbare voorbeelden uit de praktijk. Je krijgt heel wat inspiratie mee om nadien zelf aan de slag te gaan met de diversiteit in jouw organisatie.

Voor wie

Docenten, studentenbegeleiding, leerkrachten, onderwijsbeleid,...

Contact

Inhoudelijke informatie: ine.geerts@ucll.be
Praktische en administratieve vragen: navormingen@ucll.be

Thema 
Datum 
vrijdag, 20 maart, 2020 - 09:30 tot 16:00
Organisatie 
Afbeelding 
Doelgroep 

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen