Afbeelding 
gezin-bezoek-baby

Coaching en intervisie van lokale gezinscoaches

Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen en De Link vzw werden vanuit de projectoproep van de Vlaamse overheid geselecteerd om de opdracht voor de coaching en de intervisie van de pilootprojecten met lokale gezinscoaches uit te voeren.

Lokale gezinscoaches

Een gezin in armoede krijgt vaak hulp van diverse diensten of organisaties, die soms het overzicht niet hebben op de verschillende hulptrajecten in het gezin. Om versnippering tegen te gaan wil de Vlaamse overheid lokale besturen ondersteunen om via lokale gezinscoaches een intensieve begeleiding op maat aan te bieden aan gezinnen in een kwetsbare situatie die kampen met diverse problemen. 

Met hun proactieve en outreachende ondersteuning willen ze gezinnen op alle levensdomeinen vooruithelpen en hun sociale grondrechten beter te realiseren. De werking van de gezinscoaches is ingebed in een (boven)lokaal netwerk, onder regie van de lokale besturen.

Pilootprojecten

Er werden vijf pilootprojecten geselecteerd om aan dit project mee te werken. Zij kunnen waardevolle input leveren om tot een breed toepasbaar kader voor de lokale gezinscoaches te komen:

  • ILV (interlokale vereniging) Baldemore (met werkingsgebied Eerstelijnszone Baldemore)
  • Herenthout
  • Leuven (met werkingsgebied Eerstelijnszone Leuven)
  • Bilzen
  • Oostende

Opdracht

Onze opdracht bestaat erin om de lokale gezinscoaches te ondersteunen bij hun vragen, ze te coachen bij hun werk met gezinnen, met partnerorganisaties en (lokale) overheden en mee te zoeken naar pistes om de gezinscoachwerking lokaal te verankeren. Op maat van de wensen en mogelijkheden bieden we lokale ondersteuning (bv. telefonisch, op locatie) en bovenlokale ondersteuning en uitwisseling via een lerend netwerk.

We kunnen daarbij rekenen op de medewerking van De Link vzw en hun deelwerking TAO Armoede. De TAO-teams bestaan uit opgeleide ervaringsdeskundigen en vormingswerker(s) en zijn actief in heel Vlaanderen.

Wetenschappelijke opvolging

De pilootprojecten worden wetenschappelijk opgevolgd door het steunpunt WVG van de KU Leuven. Het onderzoeksteam, onder supervisie van Wim Van Lancker, zal inzicht verschaffen in de evolutie van de gezinnen met een gezinscoach, en dit op verschillende levensdomeinen, zoals huisvesting, inkomen, werk, maar ook gezondheid, sociaal netwerk en vrije tijd.

De stuurgroep staat in voor de globale monitoring van het onderzoeks- en het ondersteuningstraject.

Team

Vanuit de Odisee-Hogeschool nemen medewerkers van het Kenniscentrum Gezinswetenschappen, Orthopedagogie en Sociaal werk, de coaching- en de intervisieopdracht op. 

De coachen, Simonne Vandewaerde (Gezinswetenschappen) en Esther Stoové (Orthopedagogie), vormen samen met opgeleide ervaringsdeskundigen van De Link vzw een ondersteuningstandem.

Looptijd

Het project ging van start op 1 november 2021 en loopt twee jaar.

 

     

Afbeelding 
gezin-bezoek-baby
Kristien Nys
Contact 
Kristien Nys

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: kristien.nys@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen