Afbeelding 
gezin op de fiets

Gezinsconferentie 2019: Burgerinitiatieven voor gezinnen door gezinnen

Op 14 maart 2019 organiseerden de Gezinsbond en het Kenniscentrum Gezinswetenschappen, met de steun van Kind & Gezin, voor de derde maal een Gezinsconferentie

Deze keer was het thema ‘burgerinitiatieven voor en door gezinnen in Vlaanderen

Nieuwe solidariteit

Niet alleen de overheid en intermediairen spelen een rol in de ondersteuning van gezinnen, ook gezinnen zelf zetten initiatieven op om elkaar te helpen. In een tijd van toenemende individualisering en polarisering in de samenleving, zien we tegelijk steeds meer gewone burgers die het initiatief nemen om projecten en netwerken op te zetten waarin nieuwe vormen van solidariteit en ontmoeting vorm krijgen. 

De gezinsconferentie focuste zich op de burgerinitiatieven waarbij gezinnen centraal staan (ouders/kinderen). Professionelen kunnen betrokken zijn, maar het zijn de gezinnen zelf die de belangrijkste initiatiefnemers zijn, bij het ontstaan van het initiatief of bij de organisatie ervan. 

In de aanloop naar de conferentie voerden Bo Fagardo, Kathleen Emmery en Dirk Luyten, in samenwerking met Liesbet Matthijs en Elke Valgaeren (Gezinsbond) een verkennend onderzoek uit naar een brede waaier van initiatieven die gezinnen zelf nemen om elkaar te ondersteunen. Ze maakten een inventaris, een breed overzicht van initiatieven waarbij gezinnen de belangrijkste initiatiefnemers zijn. Vervolgens werden 22 burgerinitiatieven bevraagd over hun ontstaan, werking en groei, faciliterende en belemmerende factoren.

Onderzoeksrapport en inspiratiegids 

Het resultaat lees je na in het onderzoeksrapport Burgerinitiatieven voor en door gezinnen, dat je hiernaast gratis kan downloaden. 

Uit het onderzoek vloeide ook de inspiratiegids Bezige burgers voort, vol handige tips en nuttige adressen voor wie zelf met een burgerinitiatief wil starten. Je kan de 'Inspiratiegids bezige burgers' hier gratis downloaden als pdf. Wil je graag de papieren versie, dan kan je die bestellen via gezinspolitiek@gezinsbond.be of 02-507.88.77. 

 

 

 

 

 
Afbeelding 
gezin op de fiets
Downloads 
Contact 
Bo Fagardo

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: bo.fagardo@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

Kathleen Emmery
Contact 
Kathleen Emmery

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: kathleen.emmery@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen