Afbeelding 

Kadet: Intergenerationele ondersteuningstool voor grootouders en brussen

Met het project Kadet ontwikkelen we een intergenerationele ondersteuningstool voor grootouders en brussen. Deze tool richt zich tot grootouders en de rol die ze opnemen ten aanzien van een kleinkind met een ernstig of langdurig zieke broer of zus.

Uit onderzoek blijkt dat ouders bezorgd zijn dat deze brussen te weinig aandacht krijgen. Grootouders zijn goed geplaatst om deze tekortkomingen op te vangen en om extra emotionele en praktische steun te bieden aan deze brussen.

Aan de hand van kwalitatief onderzoek bekijken we de noden van zowel grootouders, brussen, ouders als zorgverleners. Daarna zullen in samenwerking met onze werkveldpartners een tool ontwikkelen Deze tool wordt uitgetest en zal geïmplementeerd worden in verschillende settings zoals pediatrische afdelingen van ziekenhuizen, gezins-, ouder-, patiënten- en grootouderverenigingen.

Dit PWO-project loopt in samenwerking met collega's van de Onderzoeksgroepen Onderwijs en Gezondheidszorg.

Onderzoeker voor het kenniscentrum: Maaike Jappens

Afbeelding 
Maaike Jappens
Contact 
Maaike Jappens

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: maaike.jappens@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen