Audrey De Decker
Contact 
Audrey De Decker

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: audrey.dedecker@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

Audrey De Decker is afgestudeerd als bachelor in de ergotherapie en vervolledigt momenteel de masteropleiding Managament, zorg en beleid en zorg in de gerontologie.

Op de campus Schaarbeek is ze verantwoordelijk voor de coördinatie van de banaba Psychosociale gerontologie.

Daarnaast heeft ze ook een onderzoeks- en coördinerende opdracht bij het Expertisecentrum ouderenzorg, eveneens van Odisee.

Mede in opdracht van het Expertisecentrum Ouderenzorg en de opleiding Verpleegkunde, voert ze een onderzoeksproject uit met als doel het ontwerp en de implementatie van een vormingspakket voor het toepassen van VZP in een WZC.

 

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen