Advies over geweldloze opvoeding voor de Commissie voor Justitie

De voorbije kwarteeuw werden niet weinig wetsvoorstellen in Senaat en Kamer neergelegd die het recht op een geweldloze opvoeding poneren en dit telkens zonder verder gevolg. In het voorjaar van 2021 werden opnieuw twee wetsvoorstellen ingediend die een verbod instellen op geweld in de relatie tussen ouders en kinderen. 

Voor het gemak duiden we deze twee wetsvoorstellen aan met de namen van de (hoofd)indieners: het wetsvoorstel-Jiroflée en het wetsvoorstel-Geens.

  • Art. 371 oud Burgerlijk Wetboek (BW) bepaalt dat een kind en zijn ouders op elke leeftijd aan elkaar respect verschuldigd zijn.
    Het wetsvoorstel-Jiroflée, zoals eerder ingediend in 2006, wil hier een tweede lid aan toevoegen: “Zij passen geen geestelijk of lichamelijk geweld toe of enige andere vernederende behandeling”.
  • Het wetsvoorstel-Geens voegt een titel VIIIbis (titel VIII/2) toe aan Boek I oud BW.
    Het wetsvoorstel voorziet in een recht op verzorging en een geweldloze opvoeding. Hieronder wordt verstaan “de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind, alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid, zonder toepassing van enig geestelijk of lichamelijk geweld of andere vormen van onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen” (art. 370/10).

Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen publiceerde op 24 januari 2022 hierrond een advies, op vraag van de Commissie voor Justitie (federaal parlement). De wetsvoorstellen worden vanuit juridisch, pedagogisch en beleidsmatig perspectief beoordeeld. Dit advies kan hier ook gedownload worden.

Elisabeth Adriaens
Contact 
Elisabeth Adriaens

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: elisabeth.adriaens@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

Gianni Loosveldt
Contact 
Gianni Loosveldt

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: gianni.loosveldt@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

Kathleen Emmery
Contact 
Kathleen Emmery

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: kathleen.emmery@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

Contact 
Katja Fournier

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: katja.fournier@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

Kristien Nys
Contact 
Kristien Nys

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: kristien.nys@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

Philippe Noens
Contact 
Philippe Noens

Telefoon: 02 240 68 40
E-mail: philippe.noens@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen