Afbeelding 

Online bijscholing 'Ouderen & vermogensrecht: erfrecht en schenkingen'

Deze vorming kan via live streaming bijgewoond worden, aan verminderd inschrijvingstarief.

De dag staat in het teken van de juridische thema’s die verbonden zijn aan het vermogensbeheer van de oudere persoon. We focussen daarbij op drie componenten: schenkingen, erfenissen & testamenten en de praktische regelingen bij het overlijden van een persoon.

Bij elk thema is er aandacht voor de regelgeving en de fiscaliteit (Vlaams en Brussels). We brengen dit tot leven aan de hand van praktijkvoorbeelden met diverse gezinsvormen en (opeenvolging van) partners. Telkens gaan we na hoe we de oudere in zijn vermogensplanning kunnen ondersteunen: soms is iets fiscaal interessant, maar is het bv. familiaal of relationeel een minder goede zet.

Concreet komen volgende elementen en vragen aan bod:

- Schenkingen

Ratio van het schenken, vormvereisten, voorwaarden (o.a. het concept “gezondheid van geest”, (on)gelijk behandelen van (stief)(klein)kinderen - partner(s) & vrienden, schenkingen buiten deel of als voorschot op erfenis, inbreng en inkorting, fiscaal interessante opties, ...

- Erfenissen en testamenten

Wettelijk erfopvolging, testeervrijheid, testamentaire vormvereisten en voorwaarden (o.a. het concept "gezondheid van geest"), (on)gelijke behandeling van (zorg)(klein)kinderen (bv. generatiesprong), partner(s) en vrienden, duolegaten, erfovereenkomsten, erfenisbemiddeling, fiscale behandeling, de onderhoudsplicht voor (groot)ouders, …

- Praktische regelingen bij overlijden

Lijkbezorging, akte van bekendheid of erfrechtverklaring, deblokkering rekeningen en aangifte van de erfbelasting, …

Deze bijscholing past in een drieluik 

Op 26 maart 2020 was er de bijscholing (via live streaming) over ouderen en het familierecht, met klemtoon op (1) de verschillende juridische partnerrelaties (huwelijk, wettelijke en feitelijke samenwoning), (2) het herpartneren op latere leeftijd, (3) het contactrecht tussen grootouders en kleinkinderen en (4) intergenerationele onderhoudsplichten. Op 7 mei 2020 is er een bijscholing gewijd aan het beheer van de persoon en het vermogen van kwetsbare ouderen. Er kan voor elke bijscholing afzonderlijk worden ingeschreven.

Voor wie?

Sociale professionals en iedereen die betrokken is bij ouderen met vragen over de planning van het vermogen.

We verwachten bij aanvang van de bijscholing dat elke deelnemer noties heeft van de verschillende juridische partnerrelaties (huwelijk, wettelijke en feitelijke samenwoning). De bijscholing op 26 maart 2020 vormt daarvoor een ideale basis.

De lesgever

Elisabeth Adriaens is jurist en bemiddelaar in familiale zaken. Ze is docent in de banaba Psychosociale Gerontologie en de bachelor Gezinswetenschappen. Als onderzoeker aan het Kenniscentrum van Gezinswetenschappen (Odisee) publiceerde ze o.a. over het erf- en familierecht.

Praktisch

Deze vorming kan via live streaming bijgewoond worden, aan verminderd inschrijvingstarief. Na inschrijving ontvangt u van ons informatie hoe u de bijscholing online kan volgen.

Datum: donderdag 30 april 2020, van 9u tot 17u

Deelname kost 50 euro 35 euro.

Indien u deze bijscholing combineert met 'Bewindvoering van kwetsbare ouderen' van 7 mei, betaalt u voor de beide samen 60 euro (ipv 70). Vermeld dit wel duidelijk bij inschrijving.

 

Inschrijven kan via mail met vermelding van de bijscholing(n) waarvoor u wenst in te schrijven, het facturatieadres en, indien van toepassing, het ondernemingsnummer en bedrijfsnaam.

 

Afbeelding 
Focus 
Elisabeth Adriaens
Contact 
Elisabeth Adriaens

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: elisabeth.adriaens@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen