Afbeelding 
derdejaars studenten gezinswetenschappen tijdens laatste les

Christelijke dialoog-hogescholen: wie gaat het gesprek aan met wie?

Opinie van Hans Van Crombrugge in Tertio, 11 juni 2014.

De top van het katholiek onderwijs kiest voor de dialoogschool. Eigen aan zo'n school is het leren verbreden en verdiepen van het geloof en de overtuiging van elke leerling, in dialoog met de christelijke traditie.

Hans Van Crombrugge vraagt zich af hoe deze opdracht zal ingevuld worden door de hogescholen die uit de christelijke traditie ontstaan zijn en die nu, na talloze fusies en in een sterk diverse samenleving, op zoek gaan naar een nieuwe invulling van hun missie en identiteit. Ook Odisee maakt die oefening.

Odisee staat "vanuit een christelijke traditie (...) open voor iedereen en (stimuleert) een geloofwaardig maatschappelijk engagement."

Maar wie dialogeert met wie als een (groot) deel van het personeel de "christelijke traditie" niet relevant vindt? En als de studentenraad, als reactie op de vraag van moslimstudenten naar een ruimte om te bidden, stelt dat geloof een privé-zaak is en dat onderwijs neutraal moet zijn?

 

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen