Afbeelding 
kindertekening van gezin met huis

De kracht van beelden en metaforen in kinderpsychotherapie: 16 mei

Woord en beeld zijn ten opzichte van elkaar onherleidbaar:
hoe zeer men ook onder woorden brengt wat men ziet – wat men ziet huist nooit in wat men zegt.

(Michel Foucault, De woorden en de dingen, 1966)

In woorden en beelden tonen kinderen in de therapieruimte wat ze meemaken, wat ze dromen en verlangen, waar ze bang voor zijn… Ze doen dat in een tekening, een schilder- of kleiwerk, een poppenkast- of een rollenspel, een verhaal. Telkens brengen ze aspecten uit hun belevingswereld aan bod.

In de psychodynamische kindertherapie hebben we - bij het begrijpen van ervaringen - oog voor verschillende vormen en niveaus van symbolisering, zeker wanneer er (nog) geen woorden voor zijn. Soms helpt een beeld om greep te krijgen op een aspect van beleving dat voordien niet bewust ervaren kon worden, of maakt het vinden van een beeld deel uit van een verwerkingsproces. Soms heeft het kind een welbepaald beeld in zijn hoofd, en soms ontstaat zo een beeld in de context van de interactie met de therapeut. In dergelijke beelden drukt een kind zichzelf uit, (re)creëert het als het ware zichzelf.

Deze studiedag gaat over ‘woord en beeld’ in de psychodynamische theorie en de klinische praktijk. We staan stil bij diverse lagen van ver-beeld-ing en ver-woord-ing, we bespreken diverse werkvormen waarin de dynamiek tussen ‘woord en beeld’ centraal staat. In lezingen en workshops willen we de deelnemers aanzetten om het eigen therapeutisch werk te verdiepen en te verrijken, de verbeelding aan te scherpen, om met vernieuwde openheid voor ‘woord en beeld’ terug te keren naar de eigen klinische praktijk.

Met bijdragen van onder meer Patrick Meurs.

Afbeelding 
kindertekening van gezin met huis
Focus 
Contact 
Patrick Meurs

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: patrick.meurs@odisee.be
Locatie: Campus HIG, docentenlokaal

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen