Afbeelding 
oudere man en vrouw omhelzen elkaar

De kracht van ouderen

In dit seminarie willen we de holistische visie op ouder worden en ouderen benadrukken. De kracht van ouderen blijkt uit hun individuele veerkracht. Maar het gegeven dat ouder worden vroeg of laat kwetsbaarheid met zich meebrengt, betekent ook dat ouderen ondersteund moeten worden door veerkrachtige familienetwerken. In de bredere context tonen ouderen bovendien dat zij kracht bezitten om zich te engageren in de buurt en in de samenleving op voorwaarde dat zij daartoe de nodige kansen en mogelijkheden krijgen. Ouderen die zichzelf in beweging brengen, kunnen ook anderen in beweging brengen.  Gezondheid speelt in dit alles een belangrijke rol. Dit seminarie richt zich op professionelen en geïnteresseerden - jong en oud - die ouderen een warm hart toedragen.

Met bijdragen door Luc Maesvoorzitter FHS en EHSAL-FHS-Seminaries, Prof. FHS, KULeuven en UA; Em. Prof. Dr. Alfons Marcoen, KULeuven; Drs. Kasper Bormans, KULeuven; Drs. Lies Van Assche, Psycholoog, UZ Leuven; Dr. Danny Verstraeten, zelfstandig therapeut; Anita Bultynck, studente opleiding ouderen Odisee; Drs. Els Messelis, Gerontoloog, Odisee; Prof. Dr. Jean-Pierre Baeyens - Geriater, Université du Luxembourg & AZ Alma Eeklo.

Georganiseerd door de Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen, het Groepscentrum Permanente Vorming en het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen

Afbeelding 
oudere man en vrouw omhelzen elkaar
Focus 

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen