Afbeelding 
ESF-logo

De Sandwichcoach – Combinatiestrategieën bij de Sandwichgeneratie

Volwassenen die op hetzelfde moment in hun leven de zorg voor een oudere en een jongere generatie op zich nemen, en die zorg bovendien vaak nog combineren met een job, noemen we de ‘Sandwichgeneratie’. 

  • Doorgaans zijn zij tussen 45 en 65 jaar.
  • De 'sandwichpositie' is niet genderneutraal: het zijn veel vaker vrouwen dan mannen die de zorg opnemen voor hun ouder wordende familieleden. Bovendien nemen vrouwen nog steeds meer zorg op voor hun eigen (klein)kinderen.
  • Omwille van verhoging van de pensioenleeftijd, de tendens om ouderen lang thuis te laten wonen en in te zetten op mantelzorg, en het grote aandeel jongvolwassenen dat thuis in Hotel Mama blijft wonen, is het duidelijk dat deze groep de komende jaren alleen maar zal toenemen, in Vlaanderen en in de rest van Europa.

Doel van dit project

  • We willen vrouwen en mannen tussen 45 en 65 jaar die een job combineren met een dubbele zorgtaak, begeleiden bij het vinden van een goede combinatiestrategie.
  • We hopen dat ze zo langer en met meer motivatie en engagement hun job kunnen combineren met zorg en een gezin.

We willen hiervoor, in samenwerking met onze Vlaamse en internationale partners, verschillende instrumenten ontwikkelen:

>> Meer info in dit schema

Voorlopige resultaten

Om deze doelstellingen te realiseren worden digital stories gecreëerd over leden van de sandwichgeneratie, die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden in bovengenoemde trainingsprogramma's. Een voorbeeld van zo'n digital story kan je hier bekijken. Deze story werd gemaakt door studenten Gezinswetenschappen in het kader van het vak Projectonderwijs II.

Samen met de partnerorganisaties werkten we een inhoudelijk dossier over de Sandwichgeneratie uit, gericht op de leden van de sandwichgeneratie zelf, op de site van de Gezinsbond goedgezind.be

Voor Sociaal.Net schreven de projectmedewerkers het artikel 'Sandwichgeneratie: zorgende mannen doorbreken rolpatronen'. Het artikel werd gepubliceerd op 7 februari 2019. In het magazine De Bond verscheen in november 2019 het interview met onderzoeker Miet Timmers 'Werkgevers weten vaak niet eens dat iemand de zorg voor ouders draagt’, dat later ook op de site goedgezind.be werd overgenomen.

Onze Vlaamse partners:

Daarnaast hebben de volgende Vlaamse partners eveneens hun medewerking bevestigd:

Dit project kadert in het Europese Project ‘Time4Help’

Het transnationaal partnerschap Time4Help, gefinancierd door het ESF – Het Europees Sociaal Fonds, heeft als doel innovatieve oplossingen te ontwikkelen, te testen en te implementeren die volwassen vrouwen tussen 45 en 65 jaar ondersteunen door hen toegang te geven tot verschillende vormen van levenslang leren. Deze doelstellingen worden deels gerealiseerd door verschillende nationale projecten en deels door een internationale tool die zal worden uitgewerkt en getest.

In het kader van het Europese project Time4Help organiseerden wij samen met onze Europese partners een webinar op 16 november 2020 over de combinatie arbeid, gezin en zorg tijdens de Covid-19 pandemie. Over de inhoud van dit webinar schreef Finse project-collega en journaliste Päivi Kapiainen-Heiskanen het artikel: Gender and generation matter when teleworking in Covid-19 times.

Onze Europese partners:

FINLAND: South-Eastern Finland University of Applied Sciences – Small Business Center

Het ‘Small Business Center’ van deze hogeschool biedt onderzoeks-gebaseerde trainingen aan voor kleine en middelgrote ondernemingen, ondermeer op het vlak van leiderschap en managementvaardigheden. Via dit project willen ze betere kansen creëren voor een nieuwe carrière voor leidinggevende en ondernemende vrouwen ouder dan 45 jaar. 

POLEN: Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.

Dobre Kadry is een vormingsorganisatie die trainingen aanbiedt aan volwassenen met professionele ervaring om op die manier hun situatie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Ze bieden trainingen aan o.a. op het vlak van talen, IT, marketing, financies, … Via dit project willen zij een bevattelijk model opzetten dat het leren bij volwassen vrouwen ondersteunt, bijvoorbeeld e-learing en blended learning methodieken. Daarnaast willen ze ook kijken op welke manier volwassen vrouwen via online-services kunnen ondersteund worden. Ze willen tevens ook groepsgerichte training programma’s en materialen ontwerpen rond sociale vaardigheden, ondernemerschap, creativiteit,… Ze richten zich niet enkel op de vrouwen zelf, maar ook op arbeidsorganisaties en werkgevers.

SPANJE: Fundación Acción contra el hambre

Deze Spaanse NGO is actief zowel in ontwikkelingslanden als in Spanje zelf. In Spanje ontwikkelen ze een project over de werkzaamheid (employability) van kansengroepen. Via initiatieven zoals vormingen, trainingen, adviesverstrekking en mentoring leiden ze risicogroepen toe naar de arbeidsmarkt of naar ondernemerschap. Hun doel met dit project is om projectideeën te verzamelen in verband met de toeleiding tot de arbeidsmarkt voor vrouwen van +45 uit risicogroepen en om bestaande methodologieën aan te passen.

Zij zijn ook de drijvende organisatie achter het ‘European Network of Innovation for Inclusion’ en zij zullen dit netwerk ook inzetten voor het bereiken van de doelstellingen van het Europese project. Het netwerk biedt een belangrijk forum om goede praktijken te verzamelen over manieren om vrouwen tussen 45 en 65 jaar uit kansengroepen toe te leiden naar de arbeidsmarkt.

    Looptijd: oktober 2018-feb 2022 

    © Kenniscentrum Gezinswetenschappen