Euthanasie en palliatieve sedatie: twee experten aan het woord

Bijscholing in het kader van de banaba Psychosociale Gerontologie

Lezing 'Euthanasie en dementie', door Manu Keirse: 9u-11u

De uitbreiding van de euthanasiewet voor mensen met dementie is een actueel onderwerp. Het debat verdeelt zowel politici als de publieke opinie.

Waarom geraakt dit niet opgelost? Omdat het een complex probleem is dat je vanuit verschillende hoeken moet bekijken. Ook al hebben mensen duidelijk vooraf vastgelegd dat zij euthanasie willen wanneer ze met dementie worden geconfronteerd, stelt zich de vraag of zij in de confrontatie met een ziekte als dementie nog dezelfde persoon zijn.

In dit college geeft Manu Keirse een genuanceerd beeld van een bijzonder moeilijke maatschappelijke en ethische problematiek. Hij doet ook voorstellen tot oplossing.

Manu Keirse is klinisch psycholoog en specialist op vlak van de verwerking van rouw en verlies. Hij is lesgever in de opleidingen Gezinswetenschappen en Psychosociale Gerontologie en auteur van talrijke boeken.

Lezing 'Palliatieve sedatie', door Wim Distelmans: 11u15-12u45

Palliatieve sedatie wordt in de volksmond omschreven als 'iemand kunstmatig in slaap doen' of 'iemand in coma brengen'. De laatste tijd wordt deze techniek meer en meer gebruikt om onbehandelbaar en ondraaglijk lijden tijdens de laatste levensfase te vermijden. 

Soms wordt palliatieve sedatie echter ook als alternatief voor euthanasie opgedrongen. Bovendien verkiezen sommige artsen palliatieve sedatie boven euthanasie omdat zij hierdoor opnieuw aan zet zijn. Het merendeel van de sedaties gebeurt zonder medeweten van de patiënt, terwijl euthanasie enkel kan op uitdrukkelijk verzoek van de betrokkene.

In deze lezing duidt Wim Distelmans het verschil tussen beide en de implicaties van beide voor patiënt en familie.

Wim Distelmans is kankerspecialist en professor in de palliatieve geneeskunde aan de VUB. Hij pionierde in België voor de erkenning van palliatieve zorg en ijverde voor het recht op euthanasie. Hij is momenteel voorzitter van de Federale Commissie Euthanasie.

Praktisch

Banaba Psychosociale Gerontologie

Deze tweedaagse bijscholing is een onderdeel van de bachelor-na-bacheloropleiding Psychosociale Gerontologie.

Het doel van deze opleiding is om het werken met en voor ouderen te verbeteren, vanuit een holistische visie op het ouder worden. Studenten met een medisch of een sociaal diploma leren er samen hoe ze verbindend kunnen werken tussen ouderen, hun directe omgeving, het aanbod van dienst- en hulpverlening, en het beleid.

Deze opleiding telt 60 studiepunten en is gespreid over twee jaar, en is met een lesdag per week goed te combineren met een job. Maar je kan je ook inschrijven voor een of enkele opleidingsonderdelen.

>> Klik door voor meer info of mail naar audrey.dedecker@odisee.be

 

 

 

Focus 
Audrey De Decker
Contact 
Audrey De Decker

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: audrey.dedecker@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen