'Financiële stress van ouders en externaliserend probleemgedrag van adolescenten: De mediërende rol van depressieve gevoelens en opvoeding'

Koen Ponnet publiceerde (samen met anderen) het artikel 'Financiële stress van ouders en externaliserend probleemgedrag van adolescenten: De mediërende rol van depressieve gevoelens en opvoeding' in het tijdschrift Kind & Adolescent (Mei 2016, Volume 37, 2, pp 84-104).

Het onderzoek in dit artikel, gepubliceerd in het tijdschrift Kind & Adolescent, bouwt verder op het onderzoek dat we uitvoerden in functie van ons boek 'Jong met een hart voor familie'. 

Het artikel onderzoekt de mediërende rol van depressieve gevoelens, positief ouderlijk gedrag en negatieve gedragscontrole in de relatie tussen financiële stress die beide ouders ervaren en externaliserend probleemgedrag van adolescenten. Door gebruik te maken van een actor-partnerbenadering onderzoeken we (a) effecten bij ouders (actoreffecten) en tussen ouders (partnereffecten), en (b) in welke mate deze actor- en partnereffecten verschillend zijn voor moeders en vaders. Gegevens van 340 Vlaamse gezinnen met een 11- tot 17-jarige adolescent werden geanalyseerd.

Structurele vergelijkingsmodellen tonen aan dat de samenhang tussen financiële stress en het probleemgedrag van adolescenten gemedieerd wordt door opeenvolgend depressieve gevoelens en opvoedingsgedragingen. Verder blijkt dat het positieve ouderlijk gedrag van vaders meer beïnvloed wordt door financiële stress dan dat van moeders. Behalve verschillende actoreffecten werden er ook partnereffecten gevonden tussen depressieve gevoelens en negatieve gedragscontrole.

Studenten Gezinswetenschappen werkten mee

Tweeoudergezinnen met een kind in het secundair onderwijs (11–17 jaar) en afkomstig uit vijf provincies van Vlaanderen werden gerecruteerd en bevraagd door en met de hulp van studenten Gezinswetenschappen, in functie van hun projectwerk in het tweede jaar, en ook  door studenten van de Universiteit Antwerpen.

>> Lees het artikel

Focus 

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen