Gastopvang als inclusieve woonzorgvorm voor ouderen

De diensten voor gastopvang ondersteunen gastgezinnen, gastheren of -vrouwen die overdag, in het eigen ‘gasthuis’, de zorg opnemen voor ouderen. Dit onderzoek maakt een omgevings- en sterkte-zwakteanalyse van deze diensten, ondermeer via participerende observatie. Doel is de competenties van de gastvrouwen of -heren af te bakenen en te kijken welk kader nodig is voor hun ondersteuning. Het onderzoek wil meewerken aan een visie op gastopvang en een platform creëren waarop de diensten elkaar en externe deskundigen kunnen ontmoeten.

Looptijd: januari 2012 tot december 2013
Onderzoekers: Valerie Diels, Joris Van Puyenbroeck en Sabien Van Rampelberg
Financiering: PWO-project van Odisee
Partners: Diensten Gastopvang, Federatie Pleegzorg, Opleidingen Orthopedagogie, Psychosociale Gerontologie, en Medical Management Assistant van Odisee

Focus 
Joris Van Puyenbroeck
Contact 
Joris Van Puyenbroeck

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: joris.vanpuyenbroeck@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen