Afbeelding 
verkeersbord woonerf

Gezinsvriendelijk wonen: ouders aan het woord

Meer en meer gemeenten willen vandaag een gezinsvriendelijk beleid voeren. Ouders hebben een goed zicht op de factoren die dat mee bepalen. Dirk Luyten paste voor het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen een Nederlands onderzoeksmodel aan de Vlaamse situatie aan en stuurt elk jaar studenten van het tweede jaar Gezinswetenschappen op pad om ouders in verschillende wijken te bevragen.

Het bleef niet bij vragen alleen; op basis van de bevindingen heeft Dirk Luyten een werkschema Gezinsvriendelijk Wonen uitgewerkt. Dat bestaat uit vier dimensies: woningen, woonomgeving, voorzieningen en sociaal leven. Het schema kan inspiratie bieden bij de gezinsvriendelijke (her)inrichting van woonwijken.

De resultaten van vijf jaar studentenonderzoek werden gebundeld en kunt u gratis downloaden.

 

'Jongerenvriendelijkheid'

In 2014 bevragen de studenten een honderdtal jongeren in Antwerpen, Brussel en Gent over de 'jongerenvriendelijkheid' van hun woonomgeving en hoe het stadsbestuur die volgens hen 'jongerenvriendelijker' kan maken.

 

Congres 'Publieke ruimte 2014'

'Een gezinsvriendelijke woonwijk is ook een gezonde woonwijk.' Dat was de stelling waarmee Dirk Luyten zijn bevindingen ging toelichten op dit congres van Steunpunt Straten.

De presentaties van deze conferentie zijn gebundeld. De bijdrage van Dirk Luyten kunt u hiernaast downloaden.

 

Meer weten?

Met zijn boek 'Lokaal woonbeleid. Een plan van actie. Naar een participatief, geïntegreerd en gebiedsgericht lokaal woonbeleid' inspireert Dirk Luyten gemeenten bij de opmaak van hun woonbeleid. (Vanden Broele, 2013)

Luyten, D. (2012). Gezinsvriendelijke woonwijken. In Gezinsbond, Focusnummer Gezinsvriendelijke gemeente (pp. 30-36). Brussel: Gezinsbond.

Luyten, D. (2012). Zorg, welzijn en wonen: nieuwe antwoorden op actuele vragen? In K. Hermans, & D. Van den Bosch, Zorg voor welzijn. Oude vragen en nieuwe antwoorden (pp. 133-158). Leuven/Den Haag: Acco.

Dit boek werd geschreven naar aanleiding van het emeritaat van prof. Frans Lammertyn. Het artikel van Dirk Luyten gaat in op de door Frans Lammertyn (1996) aangestipte verschuiving van intramurale naar extramurale zorg. Die verschuiving heeft zich de voorbije vijfentwintig jaar verder ontwikkeld en heeft binnen de welzijnszorg geleid tot meer aandacht voor wonen en tot een aarzelende paringsdans tussen welzijn en (sociaal) wonen.

 

 

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen