Afbeelding 
Jonge hand en oude hand houden elkaar vast

Gezinswetenschapster komt op voor noden jonge mantelzorgers

Afgestudeerde Gezinswetenschapster Lydia Laeremans werd in december geïnterviewd voor Handiscoop, het maandblad van KVG (Katholieke Vereniging voor Gebrekkigen). Daarin neemt ze het op voor de noden van jonge mantelzorgers: kinderen van ouders met een motorische of mentale beperking. Deze kinderen moeten vaak op jonge leeftijd al verantwoordelijkheden en huishoudelijke of zorgtaken op zich nemen en hebben dus allesbehalve een zorgeloze kindertijd.

Lydia getuigt in Handiscoop openhartig over haar eigen situatie. Ze heeft samen met haar man 3 zonen en een dochter. 7 jaar geleden werd bij haar man echter MS vastgesteld... Hiernaast kunt u via de link naar Handiscoop het volledige artikel 'Op de tippen van de tenen' lezen.

"Als partner van een persoon met MS en moeder van vier kinderen, heb ik ervaren hoe moeilijk het is voor kinderen om op te groeien in een gezin met zorgen," vertelt ze verder nog. "Mijn eindproef behandelde het thema. Ik nam deel aan focusgroepen, aan onderzoek, ook bij de Gezinsbond, KVG, Kind & Samenleving. Als ik ergens de kans kreeg, liet ik mijn stem horen… En ik ben blij dat onze maatschappij stilaan de noden van de ‘Jonge Mantelzorgers’ erkent. Want, zoals op de website van het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen vermeld staat: 'Kennis wordt pas relevant als je ze deelt'."

Afbeelding 
Jonge hand en oude hand houden elkaar vast
Focus 

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen