Afbeelding 

Gezocht: deeltijds onderzoeker ‘Woonbegeleiding van vluchtelingen’

We zijn op zoek naar een collega die 11 maanden wil werken aan het project ‘Werken met vrijwilligers bij woonbegeleiding van vluchtelingen’ in opdracht van de Vlaamse overheid, Agentschap Jongerenwelzijn. Het doel van het onderzoek is om goede praktijken te inventariseren en kennisdeling op te zetten rond de woonbegeleiding van erkende vluchtelingen door vrijwilligers.

Het onderzoeksproject omvat een (beperkte) literatuurstudie, een webenquête, de uitwerking van case-studies over goede praktijken, aangevuld met diepte-interviews en focusgroepen bij vluchtelingenorganisaties en vrijwilligers. Het onderzoek moet uitmonden in een draaiboek voor vrijwilligers en organisaties om de veerkracht van begeleiders te ondersteunen en de woonsituatie van vluchtelingen te verbeteren.

We verwachten zowel inhoudelijke ervaring als onderzoekservaring. Ervaring met het uitvoeren van kwalitatief onderzoek en met het uitbouwen van netwerken is een voorwaarde, evenals ervaring in de sector van begeleiding van vluchtelingengezinnen en/of woonbegeleiding. Onmiddellijke indiensttreding op 1 juni is een pluspunt.
 
Profiel

  • Je beschikt over een masterdiploma;
  • Je beschikt over praktische onderzoekservaring, ervaring met webenquêtes het verwerken van kwalitatieve onderzoeksgegevens (bij voorkeur via NVivo);
  • Je hebt affiniteit met de doelgroep, ervaring in de sector van (woon)begeleiding van vluchtelingengezinnen is een pluspunt, meertaligheid is een troef;
  • Je kan vlot contacten leggen met vrijwilligers en vluchtelingengezinnen, met werkveldpartners en academici;  Je kan vlot een netwerk uitbouwen, zowel met de wetenschappelijke wereld als het betrokken werkveld;
  • Je beschikt over een goede werkorganisatie, kan plannen en organiseren, en de inbreng van verschillende partners in het onderzoek coördineren.

Voor het volledige gezochte profiel en de taakomschrijving, raadpleeg hier het vacaturebericht.

Geïnteresseerde kandidaten dienen ten laatste op zondag 6 mei 2018 online te solliciteren.

Afbeelding 

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen