Afbeelding 
Vrouw en rolstoel in douche

Handicap en wonen in Vlaanderen

Wonen en zorgen en zorgen over wonen

Voor personen met een ernstige beperking lopen vragen over wonen en zorg parallel. Een aangepaste woning of woonvorm vinden met passend zorgaanbod is geen sinecure.

In de context van de beleidsnota 'Perspectief 2020 voor mensen met een handicap' (Vandeurzen, 2010) zal men woon-zorgoplossingen in Vlaanderen in de toekomst indelen volgens zogenaamde ‘concentrische cirkels’:  
-     De persoon met handicap zelf (1)
-     Het gezin waartoe de persoon met handicap behoort (2)
-     Familie, vrienden, informele contacten (3)
-     Algemene, niet handicap specifieke ondersteuning en dienstverlening (4)
-     Handicapspecifieke ondersteuning en dienstverlening (5)

Een bijkomende uitdaging voor gebruikers van zorg wordt de ‘persoonsvolgende financiering’ voor het VAPH aanbod. Naast het recht op een basis ondersteuningsbudget (BOB) zal zorgzwaarte van de persoon met handicap mee bepalen hoe veel extra middelen beschikbaar zijn om de zorg te realiseren.

Men ziet zorgende gezinnen zelf in toenemende mate initiatieven opzetten om wonen en zorg te combineren, in eigen beheer. Tegelijk vernieuwen ook reguliere en gespecialiseerde diensten en voorzieningen hun aanbod.

Mensen met een beperking en hun familie vinden niet altijd hun weg in het bos van mogelijkheden in het huidig en toekomstig woon-zorgaanbod. Ze kennen hun rechten op dit vlak vaak te weinig, en de voor- en nadelen van een welbepaalde woon-zorgoplossing.
 
Inclusieve woonzorgmogelijkheden in kaart brengen

In dit project maken we een conceptuele ‘mapping’ van inclusieve woon-zorgmogelijkheden voor de Vlaamse Gemeenschap. We gaan na wat de sterktes, zwaktes, kansen en uitdagingen zijn per cluster van mogelijke woon-zorgcombinatie, geformuleerd in een praktische, toegankelijke taal voor gebruikers en omgeving. Door middel van interviews met praktijk- en ervaringsdeskundigen brengen we de randvoorwaarden op verkennende manier in kaart. 

Onderzoekers: Joris Van Puyenbroeck en Dirk Luyten

Tweedejaarsstudenten Gezinswetenschappen werkten in het kader van hun projectwerk actief mee aan dit onderzoeksproject.

Op het EFC Disability Thematic Network – European Foundation Forum for Inclusion, op 22 juni in Brussel presenteerde Joris Van Puyenbroeck dit onderzoek onder de titel 'Inclusive Housing Options in Belgium’. 

 

Dit project liep tijdens het academiejaar 2015-2016 en kreeg de steun van de Koning Boudewijnstichting.

 

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen