Afbeelding 
Magda Lambert in gesprek met een student ifv eindproefbegeleiding

Je loopbaan in beweging

Succesvol solliciteren. Doelbewust omgaan met je werk en met je loopbaan.
Meer inzicht krijgen in je eigen sterktes en zwaktes. Concreet zien hoe je diploma je positie op de arbeidsmarkt kan versterken. 

Daarin willen we jou ondersteunen, met een gericht aanbod van loopbaanbegeleiding op onze campus. 

Dit aanbod is vrijblijvend en richt zich tot studenten die dit jaar afstuderen. 
Ook afgestudeerden, van Gezinswetenschappen en van Psychosociale Gerontologie, kunnen er een beroep op doen.

Wat?
Loopbaanbegeleiding is begeleiding van mensen die een nieuwe wending willen geven aan hun loopbaan, of een andere inhoud aan hun werk. Of die naar een nieuw evenwicht zoeken tussen werk en gezin. 
Een loopbaanadviseur zegt niet wat je moet doen, maar helpt je om meer greep te krijgen op je situatie zodat je zelf bewuste keuzes kunt maken. De loopbaanadviseur is een coach, geen psychotherapeut. 

Hoe en waar?
Elke loopbaanbegeleiding start met een vrijblijvend gesprek. De cliënt kan zijn/haar vraag verduidelijken, de loopbaanadviseur licht de inhoud en de aanpak van het traject toe. Zijn de cliënt en de loopbaanadviseur het eens over het traject, dan maken ze een afspraak en start de effectieve begeleiding. 
Een sessie duurt 1 uur en vindt telkens plaats op de campus HIG.

Voor wie?
Deze loopbaanbegeleiding is bedoeld voor wie reeds aan het werk is, als loontrekkende of als zelfstandige. De ‘loopbaancheque’ van de Vlaamse Overheid geeft je een financieel duwtje in de rug. 
Zowel studenten als afgestudeerden, van Gezinswetenschappen en van Psychosociale Gerontologie, kunnen er beroep op doen.
Mensen die op dit moment werkloos zijn en coaching zoeken, moeten zich wenden tot de VDAB. 

Door wie?
Voor dit aanbod vroegen we Magda Lambert, die in de opleiding Gezinswetenschappen eindproeven begeleidt. Zij combineert theoretische kennis als arbeidssociologe met een lange ervaring als arbeidsconsulent (onder meer bij de VDAB), een sterk engagement en een goed zicht op de specifieke kwaliteiten van onze opleidingen.
Wil je meer weten? Bekijk Magda’s profiel op www.arabel.org  

Hoeveel kost de loopbaanbegeleiding?
Met de loopbaancheques van de Vlaamse Overheid  betaal je veertig euro voor vier sessies begeleiding. Het inleidend gesprek is gratis.
Loopbaancheques vraag je aan via www.vdab.be/loopbaancheques 

Interesse voor dit aanbod van loopbaanbegeleiding?
Neem contact op met Magda Lambert, magda.lambert@skynet.be, 0478 629785

Met andere vragen over dit aanbod kunt u steeds terecht bij opleidingshoofd Tine Cappellen, tine.cappellen@odisee.be

Afbeelding 
Magda Lambert in gesprek met een student ifv eindproefbegeleiding

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen