Afbeelding 

Lancering website 'Help! Mijn kind denkt aan zelfmoord'

Op basis van de resultaten van het project Opvoedingsondersteuning aan ouders met suïcidale jongeren, lanceerden we op donderdag 3 mei 2018 de website 'Help! Mijn kind denkt aan zelfmoord'.

Dagelijks denken tientallen jongeren in Vlaanderen aan zelfdoding of ondernemen ze hiertoe een poging. De zelfmoordgedachten en psychologische problemen van het kind kunnen vele jaren aanhouden. Het is logisch dat er dan veel aandacht en zorg naar het kind gaat. Maar de suïcidale crisis van een kind is ook een crisis van het gezin. Deze crisis het hoofd bieden is een zeer belastende uitdaging voor ouders. Zij voelen zich vaak onzeker en machteloos. Ook de relatie met de overige kinderen en partner kunnen onder druk komen te staan. 

De ouders kunnen dus best wel wat extra ondersteuning gebruiken. Ze komen er niet altijd toe om voor zichzelf te zorgen. Ook voor hulpverleners is het niet eenvoudig om voldoende zorg en aandacht te hebben voor de ouders.

Tijdens de studievoormiddag op 3 mei keken we met bijzondere aandacht naar de ervaringen en noden van ouders van een suïcidaal kind en hoe we hier als hulpverleners mee kunnen omgaan. We stelden ook de e-tool voor die de steun voor deze ouders kan versterken: de website 'Help! Mijn kind denkt aan zelfmoord'. De website kreeg heel wat media-aandacht.

Persoverzicht:

De website kon niet tot stand komen zonder de waardevolle getuigenissen van verschillende ouders van suïcidale jongeren. Een ervan was Els De Cock. Samen met haar dochter Cato vertelde ze hun verhaal aan de Gezinsbond, voor het artikel '“Waar is de steun voor ouders van kinderen in de psychiatrie?”: het verhaal van Els', dat op 26 april verscheen.

Over de website werden in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement enkele vragen om uitleg gesteld aan minister Vandeurzen. Een verslag van deze vragen en antwoorden lees je hier.

Expoo en Alexandre Reynders maakten samen een korte vlog over het project.

Op 5 mei 2020 stelde Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) een parlementaire vraag over onze website 'Help, mijn kind denkt aan zelfmoord' aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. Ze wilde vooral weten hoeveel bezoekers deze website heeft en hoe het staat met de verdere plannen voor deze online tool voor ouders die te maken krijgen met kinderen met suïcidale gedachten. Vraag en antwoord zijn na te lezen op de website van het Vlaams Parlement.

Het tijdschrift Viewz publiceerde op 15 juni 2020 (2020/02) een artikel van Alexandre Reynders over dit project.

 

Het programma van de studievoormiddag op 3 mei zag er als volgt uit:

 • Inleiding: Suïcide bij jongeren en situering van het project binnen het Vlaams actieplan
  door prof. dr. Gwendolyn Portzky (Coördinator Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie)
 • Bevindingen uit het onderzoek naar ‘Ervaringen en noden van ouders van een suïcidaal kind’
  door dr. Alexandre Reynders (Senior onderzoeker – projectleider – Kenniscentrum Gezinswetenschappen - Odisee)
 • Waarom en hoe ouders betrekken in de zorg van een suïcidaal kind?
  door psychiater Dr. Eric Schoentjes  (Afdelingshoofd kinder- en jeugdpsychiatrie UGent)
 • Voorstelling en evaluatie van de tool ‘Help! Mijn kind denkt aan zelfmoord’
  door dr. Alexandre Reynders en dr. Saskia Aerts (Senior onderzoeker-projectmedewerker - Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie)
Afbeelding 
Alexandre Reynders
Contact 
Alexandre Reynders

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: alexandre.reynders@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen