Afbeelding 
Lachende man in rolstoel aan het werk met twee vrouwen

L.ink. Actief netwerkgericht werken voor mensen met een beperking

Dit project vertrekt vanuit de beleidsnota ‘Perspectief 2020’. Het ondersteuningsaanbod voor mensen met een beperking zal daardoor meer vraaggestuurd en flexibel worden, in de hoop ook meer inclusief te werken. Deze veranderingen zullen echter heel wat uitdagingen stellen voor de betrokken organisaties. Er moet ingezet worden op gedeelde zorg, waarbij het netwerken met andere professionele organisaties en informele zorgverstrekkers (nog meer) ingebed moet worden. Begeleiders zullen hun competenties als netwerkers moeten ontwikkelen of versterken. Momenteel is die gewenste toestand bij veel zorgaanbieders nog geen realiteit.

Het is echter niet enkel op begeleiders- of organisatieniveau dat netwerken uitgebreid en versterkt moeten worden. Ook op het niveau van de cliënt moet een actieve ondersteuning te gebeuren om de persoon met een beperking te ‘linken’ in een breder ondersteunend formeel of informeel netwerk. Ondersteuning (vanuit een netwerk) is van enorm belang voor de kwaliteit van bestaan voor mensen met een beperking. 'Active support', ondersteuning waarin onder andere veel nieuwe initiatieven worden genomen, is de meest bepalende factor voor die kwaliteit van bestaan.

Dit onderzoeksproject gaat op zoek naar methoden om organisaties en personen te helpen groeien naar meer en beter netwerken in functie van inclusie. De professionals die in organisaties de menselijke link zijn tussen cliënt en bredere context vervullen een sleutelrol.

Meer weten?

Tijdens de studie- en vormingsdag 'Van "buddy" tot "community": hoe kwetsbare netwerken versterken?', op donderdag 17 mei 2018, stellen we het onderzoek voor en kan je via vormingsmodules kennismaken met Inclusieweb.

Onderzoekers

Joris Van Puyenbroeck, Inge Verhaegen (Odisee, Orthopedagogie) en sinds 2017 ook Margarita Wilson voeren dit onderzoek uit.

Partners zijn vzw Provincialaat der Broeders van Liefde; Vlaams Welzijnsverbond (sector Ondersteuning Personen met een Handicap) en de Onderzoeksnetwerk opleidingen Orthopedagogie (associatie KULeuven).

Looptijd 

2015-2018

 

Afbeelding 
Lachende man in rolstoel aan het werk met twee vrouwen

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen