Afbeelding 
schaduw van man in schemerlicht

Meer dan levensmoe: euthanasievragen van mensen met ernstige psychiatrische problemen

De euthanasievraag van mensen met een psychiatrische problematiek is vaak een vraag om levenshulp. Ernstig ingaan op hun vraag kan een nieuw (behandel)perspectief geven. Zelfs bij patiënten die een positief advies gekregen hebben op hun euthanasievraag, kan er opnieuw veerkracht ontstaan.

Studente Gezinswetenschappen Marian Bulckaen beschrijft in haar eindproef (2013; begeleider: Marianne De Boodt) de invloed van dit thema op het leven van gezinsleden en nabestaanden. Ze schetst de leemten in de huidige hulpverlening en doet originele voorstellen om ze te verbeteren met oog voor de noden van patiënt én gezin.

Zingevingsgesprekken een plek geven in de hulpverlening kan een verbindende kracht doen ontstaan.

Rode draad in haar voorstellen is de kring groter maken en het netwerk van de patiënt actief betrekken bij de begeleiding, bijvoorbeeld via Eigen Kracht Conferenties of de inzet van buddies.

Het Tijdschrift voor Welzijnswerk publiceerde haar artikel hierover: 'Psychosociale steunbronnen bij euthanasievragen van mensen met ernstige psychiatrische stoornissen' (feb. 2014).

 

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen