Afbeelding 
beertjes op affiche info-avonden prenatale testen

Om en rond prenatale diagnostiek

Infoavonden aangeboden door Gezin en Handicap vzw en KVG, i.s.m. Fara, het luister- en informatiepunt rond zwangerschapskeuzes

Prenatale testen bieden enerzijds aan de meeste toekomstige ouders een gevoel van geruststelling. Anderzijds worden sommige ouders wel voor verscheurende keuzes gesteld. Want stel dat er iets aan de hand is met het kindje dat je verwacht … Je staat dan voor een T-splitsing, rechtdoor kan niet meer. Je moet als toekomstige ouders een keuze maken, soms op korte termijn.

Welke informatie kan je uit prenatale testen halen? Welke niet?
Wat als er uit deze testen blijkt dat er iets aan de hand is?
Wie kan je ondersteunen bij het nemen van een beslissing?

Gezin en Handicap en KVG willen, in samenwerking met Fara, het luister- en informatiepunt rond zwangerschapskeuzes, mensen uitnodigen om eens stil te staan bij deze materie en hen, zonder stelling in te nemen, informeren over prenatale testen en de informatie over handicaps of afwijkingen die ze opleveren, over argumenten die kunnen meespelen bij het maken van een keuze, over de gevolgen van een gemaakte keuze, … Daarnaast biedt de getuigenis van een ouder die voor de keuze stond jonge mensen en mensen die in contact komen met personen die voor deze keuze staan/stonden ( vroedvrouwen, artsen, sociaal werkers,…) een unieke kans om zich in te leven in hun situatie.

Deze bijeenkomsten zijn in de eerste plaats bedoeld voor jonge mensen, studenten, mensen met een kinderwens en professionelen die in contact komen met personen die voor een zwangerschapskeuze staan of stonden ( vroedvrouwen, artsen, sociaal werkers,…).

Data:
- Woensdag 12 maart 2014, 19.30 u., ’t Seinhuis, Tiensesteenweg 63, Leuven
- Donderdag 27 maart 2014, 19.30 u., De Finale, Boomgaardstraat 22, Antwerpen
- Woensdag 2 april 2014, 19.30 u., Broederlijk Delen/Welzijnszorg,Sint Salvatorstraat 30, Gent
- Donderdag 24 april 2014, 19.30 u., Pastoraal Centrum Seminarie, Tulpinstraat 75, Hasselt

Met medewerking van Lies Provoost en Sindy Helsen (Fara), die ook te gast waren tijdens de HIG-conferentie 'Prenatale testen: vrije keuze of een plicht voor de ouders?' op 12 dec. 2013.

 

Afbeelding 
beertjes op affiche info-avonden prenatale testen

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen