Afbeelding 

Opleidingsonderdelen Psychosociale Gerontologie volgen als bijscholing

Waarom zou je jouw medewerkers naar de opleiding Psychosociale Gerontologie sturen?

Psychosociale gerontologie heeft ‘kwaliteit van leven’ als uitgangspunt. Een holistische visie, waarin niet alleen het lichamelijk functioneren van ouderen aan bod komt, maar ook hun sociaal en psychisch welbevinden, hun sociale participatie en rechten. 

In deze tweejarige opleiding van zestig studiepunten, die bestaat uit verschillende modules of opleidingsonderdelen, vinden de cursisten de nodige verbreding en verdieping van hun kennis en competenties om de nieuwe uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. 

Met één dag les per week, donderdag, kan je deze tweejarige opleiding perfect combineren met een job en je gezin. Bovendien komt Psychosociale gerontologie in aanmerking voor RIZIV-financiering.

Je kan ook kiezen voor een of enkele opleidingsonderdelen

Ook als je niet meteen het diploma wil behalen, of als je je over een specifiek thema wil bijscholen, kan je terecht in Psychosociale gerontologie. 

Je kan dit jaar vier opleidingsonderdelen van vier à vijf lesdagen volgen als bijscholing. Dan kan je alle lessen bijwonen, maar je neemt niet deel aan het examen en je krijgt enkel een attest van deelname.

Wil je toch een volwaardig creditbewijs? Dan moet je je inschrijven via de hogeschool en neem je deel aan de examens. Je betaalt dan doorgaans iets meer (280,60 euro als je je inschrijft voor één opleidingsonderdeel), maar je krijgt dan wel een attest van een erkende hogeronderwijsopleiding. Dit kan ook een opstap zijn om later de volledige banaba-opleiding af te werken.

Deze opleidingsonderdelen kan je dit jaar volgen als bijscholing:

 • Psychische aspecten van het ouder worden
  Je krijgt inzicht in ontwikkeling in de ouderdom en je bekijkt de impact van ouder worden op de persoonlijkheid, seksualiteit en het cognitief functioneren. De verschillende psychogeriatrische beelden komen aan bod en je gaat dieper in op psychiatrische zorgnoden.
  • 5 dagen tussen 29/10/2020 en 10/12/2020
  • deelname kost 250 euro
 • Zingeving en ethische reflectie
  Je maakt kennis met verschillende ethische benaderingen en je bespreekt zingevingsvragen die opduiken bij confrontatie met een naderend levenseinde. Je vult dit aan met het wetgevend kader en beleidsvragen.
  • 5 dagen tussen 17/12/2020 en 11/02/2021
  • deelname kost 250 euro
 • Zorg en de oudere persoon
  Je bespreekt de visie op de organisatie van zorg in een maatschappelijke context. Je ontdekt het huidige en toekomstige zorglandschap, met een focus op zowel formele als informele zorg.
  • 4 dagen tussen 25/02/2021 en 06/05/2021
  • deelname kost 200 euro
 • Innoveren en ondernemen
  Wil je in co-creatie werken met oudere personen? Wil je binnen jouw organisatie veranderingsprocessen begeleiden? Of droom je van jouw eigen sociale onderneming? In dit opleidingsonderdeel krijg je bouwstenen en inspiratie.
  • 2,5 dagen tussen 11/03/2021 en 01/04/2021
  • deelname kost 125 euro

>> Interesse? Vraag meer info over de inhoud van deze opleidingsonderdelen en over de inschrijvingsmodaliteiten 

Of volg enkele lessen als bijscholing

Voor enkele thematische dagen kan je je apart inschrijven. Op die manier kan je snel oplossingen en antwoorden vinden op actuele problemen en vragen in je werkomgeving.

Dementie, depressie en delier
Tweedaagse bijscholing op donderdagen 29/10/2020 en 26/11/2020, door Luc Van de Ven
Deelname kost 50 euro

Euthanasie en palliatieve sedatie: twee experten aan het woord
Bijscholing op donderdag 14/01/2021, met bijdragen van Manu Keirse en Wim Distelmans
​Deelname kost 50 euro

Patiëntenrechten voor ouderen: broos, maar levendig?
Bijscholing op donderdag 21/01/2021, door Gianni Loosveldt
​Deelname kost 25 euro

Palliatieve zorg in diversiteit. Een introductie in cultuursensitief werken
Bijscholing op donderdag 11/02/2021, door Hannie Van den Blicke
​Deelname kost 25 euro

Zorg voor Mantelzorg
Bijscholing op donderdag 06/05/2021, door Joris van Puyenbroeck
​Deelname kost 50 euro

>> Hier vind je alle info over de thematische dagen die we aanbieden als bijscholing

Afbeelding 
Focus 
Audrey De Decker
Contact 
Audrey De Decker

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: audrey.dedecker@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen