Afbeelding 
Dilbeek masterplan

Opvoedingsondersteuning: wat verwachten ouders in Dilbeek?

De gemeente Dilbeek plant de start van een Huis van het Kind en wilde weten welk aanbod van opvoedingsondersteuning ouders vooral willen. Onderzoekster Kristien Nys zocht het uit, samen met prof. dr Karla Van Leeuwen van de KULeuven. verbonden aan de onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van de KULeuven.

Online bevraging

In samenwerking met de gemeente organiseerden we eind 2015 een online enquête; meer dan 100 Dilbeekse ouders vulden ze in.

Belangrijkste onderzoeksvragen:

 • Welke vragen en problemen ervaren ouders op vlak van opvoeding?
 • Weten ouders waar ze al dan niet terecht kunnen?
 • Wat verwachten of wensen ouders van opvoedingsondersteuning?

Dilbeekse ouders over opvoeden

De resultaten geven een goede aanwijzing van de vragen die ouders hebben en welke steun ze daarbij zoeken.

 • 65% van de Dilbeekse ouders vindt opvoeden niet gemakkelijk, maar ook niet echt moeilijk.
 • Als ze vragen hebben, gaan die vooral over de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en hoe ze daar best op inspelen: 'Moet ik als ouder tussen komen als mijn kind niet kan delen of samen spelen?'
 • Ook over de lichamelijke ontwikkeling hebben ze vaak vragen: 'Mijn kind is al 18 maanden en stappen gaat nog steeds moeilijk'
 • Vragen over het gedrag van hun kind, bv. ‘Mijn kind is koppig’, en de school: ‘Mijn kind wordt op school gepest’, vullen de top-5 van meest voorkomende vragen of zorgen aan.

Dilbeekse ouders willen vooral:

 • informatie (93%)
 • tips, advies, raad over aanpak (91%)
 • verschillende vormen van emotionele steun: geruststelling (89%), een luisterend oor (88%) en aanmoediging (82%)
 • goede doorverwijzing (71%)
 • kinderopvang (65%)
 • vrijetijdsaanbod voor kinderen (64%) 

Nu zoeken en vinden ouders vooral in hun informele netwerk antwoorden op hun vragen.

Een vierde van de ouders kan echter niet (altijd) bij iemand terecht. Voor 37% van de ouders is de stap naar formele opvoedingsondersteuning of hulp niet evident, voor 10% moeilijk.

Het zal er voor Dilbeek op aankomen om hun aanbod verder af te stemmen op de behoeften van de ouders. Zowel hun vragen als hun ondersteuningsbehoeften zijn immers heel divers. Daarnaast moeten ze ook gepaste kanalen vinden om het aanbod toegankelijk en aantrekkelijk te maken.

>> Klik door naar de presentatie van de belangrijkste resultaten

Terugkoppeling resultaten

Op dinsdag 27 september 2016 gingen we met Dilbeekse ouders, vrijwilligers en professionals aan de slag. We lichtten de bevindingen toe en lieten hen in rondetafelgesprekken mee nadenken over de uitdagingen voor het Dilbeekse Huis van het Kind.

Dat leverde heel wat concrete voorstellen op. Niet alleen activiteiten en thema’s kwamen aan bod, ook bekendmakingsstrategieën, samenwerkingsmogelijkheden en participatie van ouders werden besproken. 

Voor de begeleiding van de tafelrondes konden we rekenen op een team van Dilbeekse beleidsmedewerkers en hulpverleners uit de Dilbeekse regio, een collega van de Odisee-opleiding Orthopedagogiek en medewerkers van het HIG.

Aanwezige ouders noemden het initiatief een boeiende en leerrijke avond. Voor de professionals was het een verrijking en tevens een mooi netwerk-moment.

En verder...

Op donderdag 26 mei 2016 organiseerde EXPOO i.s.m. het kenniscentrum HIG een webinar rond opvoedingsondersteuning. Kristien Nys was experte van dienst. Ze baseerde haar lezing o.a. op de resultaten van dit onderzoek.

De provincie Vlaams-Brabant zal het onderzoeksrapport bij alle Vlaams-Brabantse Huizen van het Kind verspreiden.

Afbeelding 
Dilbeek masterplan
Focus 
Kristien Nys
Contact 
Kristien Nys

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: kristien.nys@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen