Afbeelding 
kinderen en ouderen geven les aan elkaar

Ouderen en kinderen geven elkaar les.

Tine Ongenaede, studente in de banaba Psychosociale Gerontologie, heeft in functie van haar eindproef een project opgezet waarbij ouderen les geven aan kinderen en omgekeerd.
De ouderen zijn bewoners van WZC de Baronie van Boelare en de kinderen zijn leerlingen van Basisschool Klim Op Zandbergen, de klas van juf. Marina van het eerste leerjaar.

Competent blijven
Volgens Tine Ongenaede kunnen ouderen op hoge leeftijd competent blijven en deelnemen aan de samenleving. "Het is van groot belang de ouderen naar waarde te schatten en meer beroep te doen op hun 'human capital'. Daarbij komen ouderen en kinderen in voorzieningen die specifiek voor ouderen zijn, elkaar weinig tegen" aldus Tine.

Nochtans kunnen contacten tussen generaties zinvol en leerzaam zijn. De kinderen van het eerste leerjaar leren het onderscheid te maken tussen vroeger en nu.

Als de bewoners van WZC De Baronie aan de kinderen leren hoe er vroeger met een lei, griffel, pen en inkt werd geschreven, is dit een vorm van ervaringsgericht leren in een krachtige leeromgeving.

De kinderen tonen dan aan de ouderen hoe ze nu leren rekenen en lezen via een tablet.

Volgens Tine vormen intergenerationale projecten als deze de basis voor wederzijds respect tussen alle generaties.

Bron: De Beiaard

Ook welzijnsmagazine Weliswaar besteedde aandacht aan dit project.

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen