Palliatieve zorg in diversiteit. Een introductie in cultuursensitief werken.

Bijscholing door Hannie Van den Blicke, in het kader van de banaba Psychosociale Gerontologie

Inhoud

Als hulpverlener op een holistische wijze werken met en voor ouderen in een superdiverse samenleving brengt heel wat uitdagingen met zich mee  Je bent je best bewust van de vele aspecten die mee kunnen spelen in je relatie hulpverlener-patiënt/cliënt. 

In deze bijscholing bekijken we vanuit een cultuursensitief perspectief wat je nodig kan hebben in de omgang met een zeer diverse groep van patiënten qua socio-demografische kenmerken, culturele achtergrond, leeftijd. Hoe kunnen we hulpvraag en zorgaanbod beter op elkaar afstemmen? 

We gaan dieper in op thema’s zoals kennis over de ander en onszelf, interculturele vaardigheden en attitudes.

Deze bijscholing is interactief: aan de hand van praktijkvoorbeelden gaan we met elkaar in dialoog.

Lesgever

Hannie Van den Blicke is algemeen coördinator van het Forum Palliatieve Zorg (erkend Netwerk Palliatieve Zorg Brussel-Halle-Vilvoorde)

Praktisch

Banaba Psychosociale Gerontologie

Deze tweedaagse bijscholing is een onderdeel van de bachelor-na-bacheloropleiding Psychosociale Gerontologie.

Het doel van deze opleiding is om het werken met en voor ouderen te verbeteren, vanuit een holistische visie op het ouder worden. Studenten met een medisch of een sociaal diploma leren er samen hoe ze verbindend kunnen werken tussen ouderen, hun directe omgeving, het aanbod van dienst- en hulpverlening, en het beleid.

Deze opleiding telt 60 studiepunten en is gespreid over twee jaar, en is met een lesdag per week goed te combineren met een job. Maar je kan je ook inschrijven voor een of enkele opleidingsonderdelen.

>> Klik door voor meer info of mail naar audrey.dedecker@odisee.be

 

 

Focus 
Audrey De Decker
Contact 
Audrey De Decker

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: audrey.dedecker@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen