Racisme-ervaringen van ouders en kinderen: een uitdaging voor gezinsondersteuning

Racisme heeft een impact op kinderen en jongeren

Dat weten we voldoende uit het boek ‘Racisme: over wonden en veerkracht’ van Naima Charkaoui, dat in maart 2019 op onze campus werd voorgesteld.

Ouders weten niet altijd goed hoe ze hiermee kunnen omgaan. Sommige ouders vermijden het bespreken van het onderwerp met hun kinderen. Andere ouders willen hun kinderen weerbaar maken tegen racisme door hen actief vaardigheden aan te leren.

Ouders worden ook zelf met racisme geconfronteerd, soms in het bijzijn van hun kinderen. Eigen racisme-ervaringen van ouders, die onvoldoende zijn verwerkt, kunnen de ouder-kindrelatie bemoeilijken. Andere ouders werden zelf net niet met racisme geconfronteerd en kunnen hun eigen ervaringen dan ook niet in de opvoeding inbrengen.

Staan ouders machteloos aan de zijlijn? Hoe kunnen ze hun kind beschermen? 

Hoe kunnen we ouders beter ondersteunen bij racisme-ervaringen van hun kinderen?

Bij de boekvoorstelling organiseerden we als kenniscentrum een workshop over deze thematiek. Er zijn immers nog maar weinig goede praktijken in gezinsondersteuning die voorbeelden kunnen bieden.

Hoe kunnen we als gezinsondersteuners deze ouders, kinderen en jongeren, beter begeleiden?

Vorming en tool

Dit project bouwt hierop verder.

We willen ouders bevragen en op basis hiervan vormingsmateriaal ontwikkelen, dat uiteindelijk moet resulteren in een tool die voor gezinsondersteuners bruikbaar is.

 

Looptijd: 2019-2021

Onderzoeker: Birsen Taspinar

 

 

Birsen Taspinar
Contact 
Birsen Taspinar

 

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: birsen.taspinar@odisee.be
Locatie: Odisee campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen