Afbeelding 
ouderen samen aan de computer

RIZIV-erkenning vergroot tewerkstellingskansen banaba Psychosociale Gerontologie

De opleiding 'bachelor na bachelor in de Psychosociale Gerontologie' is opgenomen in de lijst van kwalificaties die in aanmerking komen voor RIZIV-financiering.

Dankzij deze regeling krijgen werkgevers financiële steun als ze een afgestudeerde van deze opleiding aanwerven voor een van de volgende functies: ‘personeel voor reactivering’ en 'referentiepersoon dementie'. Dit kan werkgevers ook stimuleren om een van hun medewerkers de opleiding te laten volgen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang op 1 juli 2013 (= vanaf het RIZIV-dagforfait van 2015).

 

 

 

Afbeelding 
ouderen samen aan de computer

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen