Afbeelding 

Vacature voltijds onderzoeker Gezinsbeleid

We zijn op zoek naar een collega die meewerkt in de onderzoekslijn ‘Gezinsbeleid en gezinnen in de samenleving’. Binnen deze onderzoekslijn wordt een overzicht gemaakt van gezinsbeleid en gezinspolitiek in Vlaanderen, worden beleidsmaatregelen beschreven, beleidsprogramma’s geanalyseerd en worden aanbevelingen geformuleerd.

Een overzicht van maatregelen wordt digitaal toegankelijk gemaakt voor geïnteresseerden via een online databank. Het onderzoek binnen de onderzoekslijn resulteert eveneens in verschillende wetenschappelijke en werkveldgerichte publicaties, studiedagen en seminaries. In het kader van publicaties, studiedagen en wetenschappelijke dienstverlening (begeleiden van workshops, deelname aan stuurgroepen en adviesraden,…) wordt samengewerkt met vertegenwoordigers van beleid, werkveld en middenveldorganisaties.

Enkele van de taken zijn:

  • Je voert met gerichte input een systematische screening van beleidsmaatregelen (beleidsplannen, regelgeving, uitvoering) uit
  • Je analyseert regelgeving die aan de basis ligt van deze beleidsmaatregelen
  • Je verwerkt de resultaten van de analyse in een overzicht, dat breed toegankelijk wordt gesteld van beleidsverantwoordelijken, werkveld, studenten,… 
  • ...

Ben je geïnteresseerd? Lees dan zeker de volledige vacature. Solliciteren kan tot en met maandag 15 mei.

Afbeelding 

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen