Afbeelding 

Vacature voltijds onderzoeker Preventieve gezinsondersteuning

-Sollicitaties afgerond-

We zijn op zoek naar een collega die het speerpunt over gezins- en opvoedingsondersteuning kan versterken. Op vraag van en samen met het werkveld trachten we de behoeften van ouders in het vizier te krijgen, het aanbod daar op af te stemmen en de werking te versterken. We doen dat via onderzoek, begeleidingstrajecten en de terugkoppeling van onderzoeksbevindingen (bv. rondetafelgesprekken met werkveldactoren, bijdragen op studiedagen enz.). Meer concreet werkten we onder meer samen en in opdracht van Kind en Gezin, Huizen van het Kind, vzw De Keerkring. Lees hier meer over ons voorgaand onderzoek.

Taakinhoud

  • Je formuleert nieuwe gezins- en opvoedingsondersteunende projecten of onderzoeksvoorstellen, zoekt samenwerkingsmogelijkheden en werkt deze inhoudelijk uit.
  • Je ontwikkelt en implementeert (proces)begeleidingstrajecten op maat van diensten en organisaties in de gezins- en opvoedingsondersteuning.
  • Je vertaalt onderzoeksbevindingen naar praktijktools (bv. ondersteunings- of vormingsmateriaal) en weet die in het werkveld in te zetten.
  • Je voert kwalitatief onderzoek uit en verwerkt de resultaten in een wetenschappelijk rapport en een toegankelijke publicatie voor een breed publiek.
  • Je werkt mee aan academische en werkveldgerichte publicaties inzake preventieve gezinsondersteuning.
  • Je werkt mee aan de inhoudelijke voorbereiding van bijscholingen en studiedagen.
  • Je werkt mee aan een actief pluralistische onderwijsomgeving waarin diversiteit als rijkdom gezien wordt.

Meer informatie

Lees hier de volledige vacature.

Ben jij een master met ervaring in of een passie voor onderzoekswerk? Ben je vertrouwd met de context van de preventieve gezinsondersteuning en heb je affiniteit met actuele thema’s in gezinsbeleid en thema’s zoals armoede, diversiteit en ouderbetrokkenheid? Solliciteer dan zeker, ten laatste op 8 januari 2018.

Afbeelding 

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen