Afbeelding 
lachende oudere dame

Word voortrekker in het werken met ouderen

Heb je ervaring in werken met oudere personen en wil je je loopbaan een nieuwe invulling geven? Wil je bijleren over nieuwe werkwijzen voor een passende begeleiding van oudere personen? Krijg je in je persoonlijk leven te maken met de zorg voor oudere personen en mis je een kader om de vragen en noden van ouderen echt te begrijpen?  De banaba Psychosociale gerontologie benadert ouder worden in al zijn aspecten en sociale dynamieken. Met en voor ouderen leren werken, dat is het doel.

Voortrekkers in het werken met ouderen

De bachelor-na-bachelor Psychosociale gerontologie verbetert het werken met en voor oudere personen vanuit een holistische visie op het ouder worden. In deze maatschappij waarin de vergrijzing van de bevolking zowel een uitdaging als een kans is, is er nood aan een professional die verbindend kan werken tussen de oudere persoon, zijn fysieke en sociale omgeving, het aanbod van dienst- en hulpverlening, en het beleid.

Krachtlijnen

Een van de uitgangspunten van de opleiding is dat dé oudere persoon niet bestaat. Het gaat om een zeer diverse groep op vlak van leeftijd, sociodemografische kenmerken, culturele achtergrond, seksuele geaardheid... Iedere mens wordt op een andere manier ouder. In de opleiding komt de oudere persoon in verhouding tot zichzelf, zijn lichaam, zijn omgeving en de maatschappij aan bod. Bachelors in de Psychosociale gerontologie werken met en voor vitale oudere personen, kwetsbare oudere personen en oudere personen met een geriatrisch profiel.

Empowerend

Het competentiemodel van het ouder worden vormt het uitgangspunt van de opleiding. In tegenstelling tot het deficitmodel, gaat dit model ervan uit dat de oudere persoon over mogelijkheden beschikt om zich zo lang mogelijk in de eigen omgeving te handhaven, volgens zijn eigen wensen. De opleiding beoogt studenten empowerend te laten werken, met de krachten van de oudere persoon. De bachelor in de Psychosociale gerontologie ondersteunt de zelfregie van oudere personen en daagt oudere personen uit om co-creatief met hen te werken.

Over het muurtje kijken

De bachelor in de Psychosociale gerontologie vertaalt vakkennis van ouderdomsspecifieke thema’s voor de oudere persoon en zijn omgeving en is aanspreekpunt voor collega-professionals over het thema oudere personen. Hij of zij werkt verbindend tussen verschillende beroepsgroepen die in de ouderensector actief zijn. De opleiding zet sterk in op multiprofessioneel werken aan initiatieven die de leefsituatie van oudere personen kunnen verbeteren, en de kwaliteit van leven van oudere personen kunnen verhogen.

Aan de slag met je diploma

Als bachelor in de Psychosociale gerontologie kun je in talrijke sectoren terecht. De recente evoluties plaatsen niet alleen de oudere personen zelf, maar ook de samenleving en de professionelen en vrijwilligers die met oudere personen werken, voor uitdagingen. Er is nood aan reflectie, aan een vernieuwd aanbod en aan aangepaste werkwijzen.

Ouderen competent ondersteunen vraagt van professionele zorgverleners en begeleiders een brede visie en de bereidheid om kennis vanuit andere invalshoeken toe te passen. Psychosociale Gerontologie brengt mensen uit de praktijk bij elkaar en stimuleert hen om actief om samen te werken, over de grenzen van hun disciplines en beroepen heen.

Iets voor jou?

Heb je ervaring in werken met ouderen en wil je je loopbaan een nieuwe invulling geven?
Zoek je een update van je kennis over ouderen?
Wil je als werkgever je medewerker(s) laten kennismaken met nieuwe werkwijzen voor een passende begeleiding van ouderen?
Krijg je in je persoonlijk leven te maken met de zorg voor ouderen en mis je een kader om de vragen en noden van ouderen echt te begrijpen?

Wie kan inschrijven?

De opleiding richt zich expliciet tot personen die minstens een jaar werken, hun ervaring met ouderen kunnen aantonen en die eerder een diploma van minimaal bachelorniveau behaalden in de volgende richtingen: Sociaal werk, Gezinswetenschappen, Orthopedagogie, Ergotherapie, Verpleegkunde of Toegepaste Psychologie.

Voor andere geïnteresseerden met minimaal een bachelordiploma is er eerst een toelatingsassessment.

Het inschrijvingsgeld hangt af van het aantal studiepunten waarvoor je inschrijft. 

Je kan ook één of enkele modules volgen als bijscholing.

Meer informatie over de opleiding

 

Afbeelding 
lachende oudere dame
Focus 
Meena kiest voor banaba Psychosociale Gerontologie

Meena is ergotherapeute in een woonzorgcentrum en heeft nog geen moment spijt gehad dat ze voor de opleiding Psychosociale gerontologie koos.

“De opleiding biedt mij een helikoptervisie om naar de bewoners van het woonzorgcentrum te kijken. Ik denk en werk nu niet enkel meer vanuit mijn eigen discipline. In principe, kan ik alles wat ik geleerd heb binnen de opleiding gebruiken in mijn huidige job.”

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen