Zorg bij het levenseinde, euthanasie en palliatieve sedatie

Bijscholing in het kader van de banaba Psychosociale Gerontologie

Lezing door Wim Distelmans

De medische technologie laat toe om grensverleggende en levensverlengende handelingen te stellen. Bij bijna 50% van alle sterfgevallen dient één of andere beslissing rond het levenseinde te worden genomen: het stoppen van een behandeling; het niet opstarten van een behandeling; het opdrijven van pijnstilling/palliatieve sedatie; levensbeëindiging zonder verzoek; hulp bij zelfdoding; euthanasie. De laatste twee handelingen tellen slechts voor 2% van de beslissingen rond het levenseinde.

Vermits de wilsverklaring bij euthanasie niet altijd kan worden ingeroepen, kan men beroep doen op de “negatieve” wilsverklaring waardoor het mogelijk wordt een behandeling te weigeren. We leggen dit uit en gaan ook concreet in op het verschil tussen palliatieve sedatie en euthanasie.

Vanuit een ethisch pluralistische achtergrond laten wij de studenten meedenken over euthanasie, palliatieve sedatie, therapeutische hardnekkigheid en vroegtijdige zorgplanning. Wij gaan in op rol van de hulpverlener bij de begeleiding van het stervensproces en het wetgevend kader.

We staan ook stil bij LEIF, het LevensEinde InformatieForum, opgericht in 2003. Het Leifblad bevat alle wettelijke documenten die nodig kunnen zijn bij een beslissing rond het levenseinde: de negatieve wilsverklaring, de wilsverklaring euthanasie, de verklaring voor orgaandonatie, de verklaring inzake de wijze van teraardebestelling en een document om, indien gewenst, het lichaam aan de wetenschap te schenken.

Wim Distelmans is kankerspecialist en professor in de palliatieve geneeskunde aan de VUB. Hij pionierde in België voor de erkenning van palliatieve zorg en ijverde voor het recht op euthanasie. Hij is momenteel voorzitter van de Federale Commissie Euthanasie.

Praktisch

Banaba Psychosociale Gerontologie

Deze  bijscholing is een onderdeel van de bachelor-na-bacheloropleiding Psychosociale Gerontologie.

Het doel van deze opleiding is om het werken met en voor ouderen te verbeteren, vanuit een holistische visie op het ouder worden. Studenten met een medisch of een sociaal diploma leren er samen hoe ze verbindend kunnen werken tussen ouderen, hun directe omgeving, het aanbod van dienst- en hulpverlening, en het beleid.

Deze opleiding telt 60 studiepunten en is gespreid over twee jaar, en is met een lesdag per week goed te combineren met een job. Maar je kan je ook inschrijven voor een of enkele opleidingsonderdelen.

>> Klik door voor meer info of mail naar audrey.dedecker@odisee.be

 

Focus 
Audrey De Decker
Contact 
Audrey De Decker

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: audrey.dedecker@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen