Afbeelding 

Ondersteuning voor jonge gezinnen in Brussel

Met steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) bevroegen we in 2018 277 Brusselse (toekomstige) ouders en 31 werkveldactoren over de toegankelijkheid van Brusselse gezinsondersteunende initiatieven. Op basis van de bevindingen van deze bevraging en een contextanalyse (cijfer- en tekstbronnen) formuleerden we aanbevelingen om de toegankelijkheid van de gezinsondersteuning te versterken.

Dat alles resulteerde eind 2019 in een onderzoeksrapport (Nl), in een samenvatting (Nl, Fr, Eng) en in een brochure voor ouders (Nl, Fr, Eng).
Deze documenten en meer informatie over het onderzoek vind je hier.
 

Versterking van het gezinsondersteunend aanbod in Molenbeek

In de periode januari 2020 – december 2021 gaat het Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee), met financiële steun van de VGC, verder aan de slag met de bevindingen van dit onderzoek. Onze medewerkster, Simonne Vandewaerde zal in drie wijken van Molenbeek (Hertogin, Historisch Molenbeek en Weststation) het Brusselse gezinsondersteunende aanbod proberen te versterken. Ze doet dat samen met partners van het Lokaal Gezinsondersteunend netwerk Molenbeek-Koekelberg van het Brusselse Huis van het Kind (HvhK) en andere Brusselse diensten en organisaties.

Uit het onderzoek kwam het belang naar voor van een toegankelijk basisaanbod voor toekomstige ouders en ouders met jonge kinderen. Dat basisaanbod bestaat uit:

  • informatie en ondersteuning:
    • groepswerking voor (toekomstige) ouders en ouders met jonge kinderen
    • prenataal aanspreekpunt
    • consultatie baby en peuter
  • spel- en ontmoeting

In nauwe samenwerking met Brusselse diensten en organisatie exploreren we de mogelijkheden om dit aanbod te verfijnen, te concretiseren en te realiseren.
 

Het ontwikkelingstraject

Op 9 januari 2020 lichtten Simonne Vandewaerde en Kristien Nys de bevindingen en aanbevelingen van het onderzoek toe bij het Lokaal Gezinsondersteunend Netwerk Molenbeek-Koekelberg. Ze gaven ook een toelichting voor medewerkers van het Brusselteam van Kind & Gezin.

In de periode februari – maart 2020 zetten we verder in op de terugkoppeling onderzoeksbevindingen naar verschillende Brusselse actoren (o.a. Brusselbrede werkgroepen zoals het perinataal overleg). Daarbij aansluitend exploreren we de mogelijkheden om het gezinsondersteunend aanbod (verder) te versterken.

We vertrekken daarbij van de bevindingen van het onderzoek, de sterktes en mogelijkheden van de diensten en organisaties en slaan ook de brug naar de ontwikkelingen, ervaringen en knowhow die in andere projecten en initiatieven in Brussel aanwezig zijn (o.a. project buurtgerichte netwerken in Anderlecht, Koala in Schaarbeek en Brussel Stad enz.)
 

Wie is wie?

Onderzoeker en praktijkondersteuner: Simonne Vandewaerde

Onderzoeksleiding: Kristien Nys en Kathleen Emmery

Afbeelding 
Simonne Vandewaerde
Contact 
Simonne Vandewaerde

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: simonne.vandewaerde@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen