Afbeelding 

Stevig uit de startblokken - Coaching voor startende studenten

Dankzij een European Social Fund (ESF) project kon het Kenniscentrum Gezinswetenschappen een coachingprogramma ontwikkelen voor startende studenten. Dit resulteerde in een multi-inzetbaar vormingspakket dat het bestaande aanbod van studiebegeleiding aanvult. Hoewel het basisidee van Stevig uit de startblokken was om bij te dragen tot de inclusie van volwassen studenten in het hoger onderwijs, kan het evenzeer ingezet worden in onderwijs voor andere leeftijden en in andere settings dan het onderwijs. Door deelnemers beter voor te bereiden, meer zelfvertrouwen te geven en zelfredzamer te maken, willen we hun slaagkansen verhogen en een vlotte doorstroom naar de arbeidsmarkt bevorderen.

“Zeker een nuttig initiatief, dat al onzekerheid heeft weggenomen. Top!"

Naast een tweedaags coachingprogramma, bieden we een train-de-trainer aan en ontwikkelden we een studieagenda boordevol creatieve tekeningen, tips en tricks en motivational quotes voor studenten. Over het hoe en waarom van het project en over de ervaringen van de deelnemers, lees je meer in dit blogbericht op Differentiëren In Hoger Onderwijs.

Twee dagen coaching

Goed begonnen, half gewonnen! Om een opleiding succesvol te doorlopen zijn onder andere doorzettingsvermogen, sociale vaardigheden en zelfredzaamheid belangrijk. Tijdens twee coachingsdagen, net voor en een maand na het begin van het academiejaar, gaan de studenten onder begeleiding van een coach, en vooral met elkaar, rond deze thema’s aan de slag. Via interactieve werkvormen wordt het groepsgevoel versterkt en wordt besproken hoe om te gaan met o.a. twijfel, haalbare doelen en potentiële struikelblokken.

 

“Zeer waardevol. Ik voel me hier best al thuis.”

Inhoud coachingprogramma

1. Doelen stellen en hulpbronnen ontdekken. Deelnemers verkennen:

> hun verwachtingen en twijfels
> wie uit hun omgeving hen kan helpen/wat hun omgeving voor hen kan betekenen
> welke diensten binnen de opleiding kunnen helpen
> hoe hun eigen ervaringen een hulpbron kunnen zijn
...

 2. Sociale, emotionele en mentale kracht/weerbaarheid. Deelnemers leren:

> omgaan met stress
> feedback geven en ontvangen
> oplossingsgericht omgaan met hindernissen
> … en werken zo aan zelfzorg en veerkracht

 

Studieagenda

Opdat zowel studenten als coaches doorheen het jaar blijvend geholpen kunnen worden, is er ook de ’Stevig uit de startblokken studieagenda - boordevol tips & tricks’. De agenda is opgebouwd rond sketchnotes van Jo Robberechts van Groep Intro, die de methodieken en oefeningen uit het coachingprogramma creatief en visueel weergeven. Het resultaat is een speels vormgegeven 'buddy'  Naast een fraai vormgegeven en zeer gebruiksvriendelijke agenda is het vooral een hulpmiddel vol tips en tricks om te studeren, te plannen, feedback te  geven en krijgen, om te gaan met stress, enz.

Train-de-trainer en methodiekenbundel

Naast deze (studentgerichte) initiatieven werkten we ten slotte ook een train-de-trainer uit, voor docenten en andere professionals met interesse om het coachingprogramma zelf toe te passen en begeleiden. Deelnemers ervaren hierin zelf de coaching en krijgen tips en duiding over de methodieken en oefeningen. We bieden deze train-de-trainer aan tot 31/12/2019. 

Met onze methodiekenbundel voor trainers kan je echter ook op zelfstandige basis aan de slag. Dit document, dat tevens de basis vormt voor de train-de-trainer, legt in detail uit hoe je het coachingprogramma in goede banen kan leiden. We moedigen vooral ervaren docenten, groepscoaches of -begeleiders aan om zelfstandig de methodieken te verkennen en toe te passen aan de hand van deze bundel.

Het project en het coachingprogramma werden eveneens voorgesteld op 15 november 2019 op een inspiratiemoment over Inclusie bevorderen bij startende studenten

 

   

Dit onderzoeksproject is mogelijk gemaakt dankzij de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) dat voor dit project 252.000 euro uittrok.

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen