Afbeelding 

FORM. Therapeutische pleegzorg voor niet-begeleide minderjarigen en hun pleeggezinnen

Europa kampt sinds enkele jaren met een toenemende vraag om asiel of bescherming. Niet alleen volwassenen en gezinnen komen naar Europa, op zoek naar een veilig en beter leven, ook jongeren en zelfs kinderen komen hier aan, zonder begeleiding van volwassenen. Steeds meer Europese landen kiezen ervoor om niet-begeleide minderjarigen kleinschalig op te vangen in pleegzorg, een tijdelijk verblijf in een lokaal gezin. Volgens vrt-nws wonen op dit moment (nov 2021) in Vlaanderen 522 niet-begeleide minderjarigen in een pleeggezin. Dat zijn er vier keer meer zes jaar geleden, toen deze vorm van pleegzorg van start ging.

Deze kinderen en jongeren hebben echter specifieke problemen en noden. Velen hebben heel traumatische ervaringen achter de rug en lijden enorm onder de scheiding van hun familie en vertrouwenspersonen. Vaak vinden ze het moeilijk om nieuwe personen, zoals de pleegouders, te vertrouwen. Dit kan hun ontwikkeling ernstig in gevaar brengen zodat ze ook op latere leeftijd moeite kunnen hebben met het opbouwen van evenwichtige relaties.

Pleegzorg Oost-Vlaanderen en het Kenniscentrum Pleegzorg hebben het Kenniscentrum Gezinswetenschappen gevraagd om mee na te denken hoe de pleegzorg voor deze kinderen en jongeren een therapeutische invulling kan krijgen. Niet alleen de kinderen zelf, ook de pleegouders en hun gezinnen zouden daarin begeleid moeten worden. Voor de professionele gezinsbegeleiders zou een specifieke vorming moeten uitgewerkt worden.

Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen werkte daarop een project uit, dat financiering kreeg vanuit het Europese Erasmus+ agentschap. Het doel ervan is om een model van therapeutische pleegzorg uit te werken. Dit zal gebaseerd zijn op inzichten uit onderzoek, maar wel heel praktisch opgevat zodat het vlot inzetbaar is door de professionele begeleiders van de pleeggezinnen.

Dankzij dit Europees samenwerkingsverband kunnen we op een internationaal niveau ervaringen uitwisselen en een model ontwikkelen dat ook internationaal toepasbaar is.

Concrete doelen

  • een model ontwikkelen voor therapeutische pleegzorg, toe te passen door professionele begeleiders van pleeggezinnen, voor de therapeutische ondersteuning van niet-begeleide minderjarigen in pleegzorg en van de pleeggezinnen, dat kan gedeeld worden met alle Europese diensten voor pleegzorg
  • een training ontwerpen voor professionele begeleiders van pleeggezinnen voor de toepassing van dit model
  • een databank opstellen van kennis en goede praktijken van pleegzorg voor niet-begeleide minderjarigen, die de basis zal zijn voor de vorming en het model
  • beleidsaanbevelingen formuleren voor de verdere verbetering van pleegzorg voor niet-begeleide minderjarigen

Partners

Alle partners in dit project zijn actief betrokken bij de pleegzorg en de opvang en begeleiding van niet-begeleide minderjarigen, of bij het sociaal onderzoek of beleid voor deze doelgroepen.

Looptijd

3 jaar vanaf 1 januari 2022

Met de steun van

Afbeelding 
Focus 
Jos Sterckx
Contact 
Jos Sterckx

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: jos.sterckx@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen