Afbeelding 
Vision 2020 Supporting vulnerable groups

Methoden om inclusie in levenslang leren en werk te verbeteren

Europees project in het kader van het Leonardo da Vinci-programma ‘2020 VISION – Identifying Methods of Improving the two-way participation between established and new communities, promoting inclusion in lifelong learning and employment.' Dit project heeft als doel het ontwikkelen van een instrument voor docenten en andere professionals om kwetsbare groepen beter te kunnen begeleiden en ondersteunen binnen levenslang leren.

Voor dit project hanteerden we een brede definitie van kwetsbaarheid. Taalproblemen met de moedertaal of met andere talen, een fysieke beperking, leerproblemen, moeilijkheden met het combineren van gezin/werk/studies, weinig digitale competenties, financiële drempels, weinig steun uit het sociaal netwerk, een laag zelfbeeld, een lagere sociale-economische status... Het zijn allemaal voorbeelden van kwetsbaarheid.

Samen met de partners besloten we te focussen op sterktes en kansen van de doelgroep in plaats van de nadruk te leggen op de zwaktes. We begonnen met de sterktes van zowel de kwetsbare als van de professionele doelgroepen te definiëren. 

Professionals in een educatieve context of in een vrijwilligersorganisatie kunnen weinig of niets doen aan de kwetsbaarheid van de studenten zelf. Ze kunnen enkel trachten de impact van die kwetsbaarheden op het (academisch) functioneren van de student te beperken of verminderen. Professionals kunnen hun eigen werkwijze verbeteren en aanpassen om inclusie in levenslang leren en in tewerkstelling te verbeteren.

Methodes

We verzamelden informatie over good practices in onze eigen drie organisaties en in andere organisaties, zowel in binnen- als in buitenland. We wisselden informatie over good practices en over onze activiteiten uit met elkaar. De focus van de good practices was: “Hoe kunnen we professionals/vrijwilligers empoweren?”

Elke partnerorganisatie ontwikkelde zijn eigen specifieke doelstellingen en activiteiten gericht op de meest relevante competenties voor zijn organisatie: 

  • Blind Assistance Foundation (Polen) organiseerde drie workhops 'My profession, my job, my future' voor personen met visuele beperkingen, en een vierde sessie om hun workshops te evalueren. 
  • Greta Loire Morvan organiseerde in december 2014 training sessies met leraren.
  • Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen organiseerde een seminarie voor leraren, begeleiders, adviseurs... maar ook voor collega's van de studentenadministratie omdat zij ook een belangrijke rol spelen naar de studenten toe.

Resultaten

Het proces heeft geleid tot zeven gemeenschappelijke richtlijnen. Een evaluatie van de georganiseerde activiteiten bood verder inzicht in de sterktes en de uitdagingen van deze richtlijnen. De volledige richtlijnen, belangrijkste resultaten en het proces hoe we die bekwamen, lees je na in de onderzoekspublicatie die je rechts bij 'Downloads' vindt. Je kan ook een video bekijken over het proces dat de onderzoekers hebben doorlopen en over de onderzoeksmethodes en -resultaten.

De zeven richtlijnen in een notendop:

1) Breng leraren, studenten, vrijwilligers, ... samen om te praten over kwetsbaarheid;

2) Herken signalen van kwetsbaarheid en wees aandachtig

3) Wees je bewust van je eigen kwetsbaarheid als professional

4) Zorg voor een comfortabele omgeving voor kwetsbare groepen

5) Houd leraren, trainers en begeleiders gemotiveerd

6) Reik leraren, trainers en begeleiders de tools aan om reflectief te werken met kwetsbare groepen

7) Leraren, trainers en begeleiders moeten ook focussen op sterktes (niet enkel op zwaktes)

Partners:

Onderzoekers (België): Kathleen Emmery, Alexandre Reynders, Pieter Rondelez, Antje Van Overstraeten

Periode: Augustus 2013 - Juli 2015

Dit project wordt gefinancierd door de Europese Commissie in het kader van het Leonardo da Vinci-programma.

De verantwoordelijkheid van dit bericht ligt volledig bij de auteur; de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de informatie hier weergegeven.

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen