Afbeelding 
jongeren praten over hun idealen op kenniskringjeugd.nl

Levensbeschouwing en opvoedingsidealen

Opvoeden volgens en voor je idealen... Het klinkt wat ouderwets, maar het is juist springlevend. We doen het allemaal: bewust of onbewust geven we in de opvoeding van onze kinderen onze idealen door over een goed en zinvol leven.

In dit project van Hans Van Crombrugge, Naïma Lafrarchi (tot 2016) en Kim Lecoyer (vanaf 2016) brengen we verschillende meningen en een grote diversiteit aan opvoedingsidealen in kaart. Studenten Gezinswetenschappen werken mee en interviewden zowel ouders als jongeren hierover.

Dit onderzoek omvat twee luiken. De focus van het Vlaamse onderzoek ligt op opvoedingsidealen in islamitische gezinnen. De Nederlandse partner, kenniskring ‘Opvoedingsidealen in de praktijk’ van Driestar Educatief in Gouda, focust op opvoedingsidealen in christelijke families.

Symposium

Op 20 januari 2016 organiseerden we samen met Driestar educatief het symposium ‘De impact van opvoedingsidealen’. Want ben je jezelf bewust van je opvoedingsidealen? En wat doe je als jouw idealen botsen met die van de opvoeder die je tegenkomt in de praktijk? Naïma Lafrarchi & Hans van Crombrugge verzorgden de deelsessie 'Opvoedingsidealen als werkwoord'

Meer weten

  • Op 26 april 2014 was Hans Van Crombrugge als spreker te gast in de reeks 'De Deugdzame Stad', een initiatief van 'Nomadisch Kunstencentrum' Moussem, en gaf hij een lezing over het opvoedingsideaal van Mohamed Iqbal (1873-1938): "Niet slaafs nadoen, maar individualiteit, creativiteit, vrije wil en kritisch denken, belangeloze liefde en samenwerking, dat zijn de (voor)waarden voor het gelovig engagement en derhalve de opgaven voor een gelovige opvoeding", zo klinkt het.
    U kunt het artikel van Hans Van Crombrugge en Naïma Lafrarchi over deze denker, Mohamed Iqbal (1873-1938): opvoeden tot zelfontplooiing, hiernaast downloaden.

  • Onze jaarlijkse bijscholing 'Islamitische visies op relaties en opvoeding' wil de dialoog tussen gezinnen van diverse origine bevorderen.

  • De Bond publiceerde op 25 jan. 2014 een interview met Hans en Naïma over dit project. U kunt het artikel hiernaast downloaden.

  • In 2011 organiseerden we een reflectiedag over dit onderwerp met Tariq Ramadan, die een lezing gaf over het belang van onderwijs in islam en voor moslims; het verslag daarvan kunt u hiernaast downloaden.

  • Opvoeden met de koran was in 2006-2008 al voorwerp van onderzoek in ons project  'Zin in gezin', over de betekenis van levensbeschouwing in gezinsrelaties, waarvan het boek nog steeds te bestellen is.

 

Afbeelding 
jongeren praten over hun idealen op kenniskringjeugd.nl
Focus 
Contact 
Kim Lecoyer

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: kim.lecoyer@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen