Afbeelding 
Cover van het boek met een peuter in een roze outfit die een mannenhand en een vrouwenhand vasthoudt

Boekvoorstelling en colloquium: Een week mama, een week papa?

Als ouders scheiden, ervaren kinderen onrust en onzekerheid, boosheid en verdriet. Hun veiligheid en vertrouwen komen op losse schroeven te staan. ‘Thuis’ wordt vanaf nu ‘bij mama’ en ‘bij papa’. Kinderen hebben tijd nodig om hun veerkracht terug te vinden. Ouders kunnen hen daarbij helpen. Aandachtig kijken en luisteren naar het gedrag en het verhaal van kinderen is nodig. Voorrang geven aan de noden en behoeften van kinderen, op maat van de leeftijd, kan ouders al een heel eind op weg helpen. Dat is een hele opdracht voor ouders in een periode waarin ze naast de eigen innerlijke strijd ook veel praktische regelingen moeten treffen. 

Het boek 'Een week mama, een week papa? Wat kinderen bij een scheiding écht nodig hebben' geeft ouders en begeleiders een duidelijk zicht op wat een scheidingsproces met kinderen doet. De auteurs geven concrete adviezen aan ouders en hun context die helpend zijn tijdens de scheidingsstorm. Verbinding is hierbij het sleutelwoord.

Scheiding: hoe en wat daarna…
De voorstelling van het boek is een mooie aanleiding om de actuele thema’s hierover te bespreken. De antwoorden zoeken we samen. 

Inleiding door Tanja Nuelant, directie HIG, en Katrien Van Oost, Uitgeverij Lannoo

Deel 1: Kinderen en ouders in het midden van een scheidingsstorm

Claire Wiewauters, pedagoog en psychotherapeut voor kinderen, jongeren en gezinnen, is verbonden aan het Kenniscentrum en doceert aan de opleiding Gezinswetenschappen van Odisee. Ze schetst wat een scheiding teweegbrengt bij kinderen. Ze adviseert ouders hoe ze hun kinderen op een gepaste manier kunnen ondersteunen, ondanks de storm van hun eigen emoties, zodat ze de verbinding met het kind centraal houden.

Reacties en aanvullingen kregen we van:

  • Sibille Declercq, coördinator van AWEL vzw (voorheen Kinder- en Jongerentelefoon)
  • Ilse De Block, coördinator van de OPVOEDINGSLIJN en directeur van vzw De KEERKRING, Centrum voor opvoedingsondersteuning in Sint-Niklaas

Deel 2: Vuurtorenwachters en seingevers: een hulp voor kinderen en ouders in het oog van de storm.

Monique Van Eyken, familiaal bemiddelaar en coach voor volwassenen en kinderen, doceert aan het postgraduaat Bemiddeling van de KU Leuven. Ze toont aan dat ouders er niet alleen voor staan. Bemiddelaars kunnen hulp bieden. Zijn er hiaten en wat kan beter?

Reacties en aanvullingen kregen we van:

  • Andy Delmé, praktijklector aan de LERARENOPLEIDING van de KU Leuven en zorgcoördinator bij Sancta Maria in Aarschot.
  • Bart Pauwels, teamverantwoordelijke bezoekruimte Centrum Algemeen Welzijnswerk Centraal-West-Vlaanderen

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen kon niet aanwezig zijn. Claire Wiewauters had vooraf wel een gesprek met hem over de thema's van het boek. Enkele fragmenten:

  • Over het ouderschapsplan:
  • Over familierechtbanken:
  • Over bemiddeling bij scheiding:
  • Over bezoekruimtes:

 

Afbeelding 
Cover van het boek met een peuter in een roze outfit die een mannenhand en een vrouwenhand vasthoudt
Focus 
Claire Wiewauters
Contact 
Claire Wiewauters

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: claire.wiewauters@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen