Afbeelding 

Opvoedingsondersteuning aan ouders met suïcidale jongeren

Suïcidale gedachten en suïcidaal gedrag vormen een ernstig gezondheidsprobleem onder jongeren in Vlaanderen. Ouders kunnen een beschermende rol spelen, maar ze weten vaak niet hoe ze deze problematiek kunnen herkennen en hoe ze er best mee omgaan.

Wat zijn eigenlijk de noden en verwachtingen van ouders die te maken krijgen met een suïcidaal kind? Daar is nog maar weinig onderzoek naar gedaan. Wat kunnen ouders concreet doen? Er bestond nog geen ‘evidence based’ opvoedingsondersteunende tool die ouders en hun begeleiders hierbij kan helpen. Met dit project wilden we op beide niveaus werken.

Weten én doen

In een eerste deel voerden we een kwalitatief onderzoek uit. We wilden een beter zicht krijgen op de waargenomen rollen, uitdagingen, processen en noden van ouders van een suïcidaal kind binnen de context van het gezin. Daarvoor gingen we in gesprek met ouders zelf.

Daarna wilden we op basis van de resultaten van ons onderzoek een innovatieve tool ontwikkelen om de opvoedingsvaardigheden van ouders met een suïcidaal kind te ondersteunen. Aspecten die aan bod kunnen komen, zijn: signaalherkenning, bewustwording van de ouderlijke rol, zelfvertrouwen en empowerment, pedagogische ondersteuning, hulpverleningsaanbod, taboedoorbreking, getuigenissen van lotgenoten, etc. Deze tool is een online applicatie, ingebed in de website van Zelfmoord1813.be.

Partners

Voor dit project werken we samen met het Vlaams Expertisecentrum voor Suïcidepreventie en Expoo

Onderzoeker: Alexandre Reynders

Dit project krijgt de steun van het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid. Het loopt over twee jaar en ging van start op 1 december 2015.

 

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen