Contact 
Kim Lecoyer

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: kim.lecoyer@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

Kim is doctor in de Wijsbegeerte, master in de Sociale en interculturele psychologie, master in de Arabistiek en Islamkunde en ze behaalde ook een manama in Wereldgodsdiensten, interreligieuze dialoog en religiestudie. Ze voltooide diverse onderzoeksprojecten die verband houden met levensbeschouwing en culturele diversiteit.

Ze rondde in juni 2022 haar doctoraat af in de Rechten aan het Centrum voor Mensenrechten van de UGent, met een onderzoek naar niet-statelijke geschiloplossing in moslimgezinnen met een migratieachtergrond.

 

Ze is onderzoekster in het project Gezinsondersteuning aan moslimgezinnen door zelforganisaties. In het kader daarvan verzorgt ze de vrijfdaagse vorming 'Verbindend werken met divere gezinnen'.

Ze werkte ook mee aan het project Levensbeschouwing en opvoedingsidealen.

In opdracht van de Koning Boudewijnstichting werkte ze mee aan het project Family Support: Ondersteuning voor families geconfronteerd met gewelddadige radicalisering

 

Naast haar werk voor het kenniscentrum is ze voorzitster van vzw KARAMAH EU: Muslim Women Lawyers for Human Rights. In functie daarvan ze organiseerde ze, ism het kenniscenntrum, de opleiding 'Peaceful lives: familiale bemiddeling in moslimgezinnen'. 

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen