Databank gezinsbeleid

Aan het Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee) volgen we al jaren het gezinsbeleid in Vlaanderen op. Het overzicht van alle maatregelen werd tot 2013 gebundeld in een publicatie. We willen dit overzicht digitaal toegankelijk maken voor alle geïnteresseerden in het gezinsbeleid, en aanvullen met maatregelen sinds 2013. Daarom lanceren we nu een online databank: de Databank van het beleid over en voor gezinnen in Vlaanderen.

Alle beleidsmaatregelen in een databank

De verschillende maatregelen inzake gezinsbeleid staan nu overzichtelijk geordend in een databank. Op gezinsbeleid.hig.be kan ieder deze maatregelen opzoeken.

De databank bevat maatregelen van de verschillende beleidsniveaus (Vlaanderen, België, Europa) en –domeinen die betrokken zijn bij het gezinsbeleid in Vlaanderen, en dit vanaf 2006.

Hoe gebruik je de databank?

Je kan de maatregelen opzoeken naargelang het beleidsniveau: de Vlaamse, federale of Europese overheid.

Verder kan je maatregelen opzoeken naargelang de fase van het beleidsproces:

  1. Beleidsplannen en nog niet definitieve besluiten, wetten of decreten staan onder de noemer beleidsvoorbereiding.
  2. Wanneer die plannen definitief worden in wetten en decreten, spreken we van een beleidsbeslissing
  3. Besluiten, acties en projecten behoren tot de fase van de beleidsuitvoering
  4. De laatste fase bestaat uit de beleidsevaluatie.

Je kan beleidsmaatregelen opzoeken naargelang het aanbod dat de overheid aan gezinnen doet:

  1. Dienstverlening, hulpverlening en zorg;
  2. Financiële tegemoetkomingen aan gezinnen;
  3. Juridische en maatschappelijke positie van gezinnen of van kinderen en jongeren waarborgen of versterken.

Je kan in de databank eveneens opzoekingen doen op een aantal trefwoorden of met een vrije zoekfunctie.

Voor elke maatregel vind je een aantal dimensies eigen aan de beleidsmaatregel. Hierbij is een sjabloon gebruikt dat sterk aansluit bij het instrument voor beleidsanalyse dat Dirk Luyten uitwerkt in zijn boek Bemoeien met gezinnen.

Wat?

 

Het product van een beleidsprogramma is wat er aangeboden wordt. Dit product kan verschillende vormen aannemen. 

Voor wie?

Criteria?

Een beleidsprogramma is steeds gericht naar een bepaalde doelgroep. Via criteria wordt nagegaan of men tot die doelgroep behoort.

Door wie gebruikt?

De gebruikersgroep is de groep van personen die feitelijk gebruik maakt van het beleidsprogramma. Als het recente maatregelen betreft die veelal nog niet in uitvoering zijn, kan men mogelijk de gebruikersgroep nog niet bepalen. 

Organisatie

De organisatievorm van het programma bepaalt hoe het product geleverd wordt. 

Wat kost het en wie betaalt het?

 Wijze van financiering. 

Wettelijke basis

Meer informatie

Gebruikte wetgeving en andere informatie om het overzicht samen te stellen. 

Kathleen Emmery
Contact 
Kathleen Emmery

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: kathleen.emmery@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen