Afbeelding 
“Family” by Spider.Dog is licensed under CC BY 2.0

Gezins- en opvoedingsondersteuning - Huizen van het Kind

Opvoedingsondersteuning en gezinsondersteuning zijn centrale thema's van dit kenniscentrum. Op vraag van, en samen met, verschillende organisaties (o.a. Huizen van het Kind, Kind en Gezin, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, vzw De Keerkring) trachten we de behoeften van ouders in het vizier te krijgen en het aanbod daarop af te stemmen. 

Een overzicht van onze belangrijkste projecten over dit thema:

 • Tool voor Huizen van het Kind - Zicht op lokale noden en behoeften. In het najaar van 2020 heeft Kristien Nys samen met Karla Van Leeuwen (KULeuven) een online tool ontwikkeld die de Huizen van het Kind kan helpen om lokale behoeften in kaart te brengen en om de bevindingen terug te koppelen naar ouders, burgers en beleidsmedewerkers. Op 17 december 2020 lanceerde EXPOO deze tool op hun website. Hier vind je ook een pdf-versie van de tool. Of je kan een gedrukte versie van de tool via mail aanvragen.
   
 • Studenten van de opleiding Gezinswetenschappen (Odisee) maakten in het voorjaar 2018 een analyse van de websites van 41 Huizen van het Kind. Aangemoedigd door de interesse van HvhK-medewerkers die op 5 maart 2018 deelnamen aan een dialoogmoment op onze campus (zie verder), voerden we in het najaar 2018 een QuickScan uit en schreven we een rapport met algemene bevindingen en aanbevelingen voor de HvhK. Elk van de 41 HvhK kreeg ook een ‘op maat’ geschreven feedbackfiche over hun website. De concrete en bruikbare feedback werd gesmaakt: verschillende huizen meldden ons dat ze met de feedback aan de slag zouden gaan. 
 • Met steun van de VGC bevroegen we in het najaar 2018 Brusselse (toekomstige) ouders, Nederlandstalige en Franstalige diensten over de ondersteuningsnoden van ouders en over de mogelijkheden en voorwaarden om tot een geïntegreerde gezinsondersteuning te komen. Meer informatie over dit onderzoek is hier terug te vinden. 
   
 • In juni 2016 bevroeg Kind en Gezin de Huizen van het Kind over hun werking. Met welke actoren werken ze samen? Wie willen ze bereiken? Op welk aanbod en op welke thema's zetten ze in?
  Het kenniscentrum verwerkte de ingevulde vragenlijsten en schreef een onderzoeksrapport.
  >> Lees hier een beknopt overzicht van de opzet en de bevindingen
   
 • Op vraag van de gemeente Dilbeek en het Dilbeekse Huis van het Kind, onderzochten we, in samenwerking met prof. dr. Karla Van Leeuwen (Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek, KULeuven), de vragen en ondersteuningsnoden van ouders in Dilbeek. De bevindingen werden in een onderzoeksrapport gebundeld.
  Samen met het Dilbeekse Huis van het Kind en hun partners organiseerden we rondetafelgesprekken met ouders en het werkveld. Ze formuleerden concrete voorstellen om het ondersteuningsaanbod in Dilbeek te versterken, om het aanbod nog beter bekend te maken, om ouders in de werking van het Huis van het Kind te betrekken.
  >> Hier vind je meer informatie over het onderzoek en het terugkoppelingstraject.
   
 • Vzw De Keerkring, de initiatiefnemer van de Opvoedingslijn, vroeg ons om een stakeholdersbevraging uit te voeren bij ouders en het werkveld. Samen met prof. dr. Karla van Leeuwen en studenten van de bacheloropleiding Gezinswetenschappen (Odisee) bevroegen we ouders (face to face en focusgroep) en het werkveld (websurvey) over opvoeding, opvoedingsvragen en ondersteuningsnoden en -mogelijkheden. Het onderzoeksrapport kan je online nalezen. 
  >> Hier vind je meer informatie over dit onderzoek.
   
 • Thuiscompagnie wil de hulpverlening aan gezinnen in armoede verbeteren en meer afstemmen op hun eigen levensdoelen. In Limburg is Thuiscompagnie actief in tientallen gezinnen.
  Op vraag van de Vlaamse overheid evalueerden wij dit project. Wij bekeken hoe de Limburgse gezinnen en de begeleiders de specifieke aanpak van Thuiscompagnie ervaren. Het onderzoeksrapport kan je online nalezen.
  >> Hier lees je meer over dit onderzoek.

  Opdat ook andere actoren aan de slag zouden kunnen gaan met de aanpak van Thuiscompagnie, werden de ervaringen in Limburg en de onderzoeksbevindingen in een draaiboek gebundeld.
  Dit draaiboek werd voorgesteld tijdens een studiedag in 2014.
  >> Je kan het draaiboek online nalezen.
   

Op zoek naar ondersteuning?

Het kenniscentrum en de opleiding Gezinswetenschappen (Odisee) bieden ondersteuning aan Huizen van het Kind, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, inloopteams, opvangvoorzieningen, enz. Zijn er thema's waarvoor uw team of werking bijkomende input kunnen gebruiken? Bijvoorbeeld: de behoeften van ouders in kaart brengen, (nieuwe) werkvormen of thema’s verkennen of uitwerken, de toegankelijkheid van de werking versterken? 

Stuur uw thema's en vragen in de loop van het voorjaar, best voor 1 april, door naar kcgezinswetenschappen@odisee.be. Wij bekijken dan of onderzoeksmedewerkers of studenten Gezinswetenschappen (professionele bachelor) met ruggensteun van praktijkbegeleiders en bachelorproefbegeleiders, met uw thema’s of vragen aan de slag kunnen gaan. 

Op 5 maart 2018 was er op onze campus in Schaarbeek een dialoogmoment met coördinatoren en partners van de Huizen van het Kind. De huizen brachten ondersteuningsnoden aan en we wisselden ideeën uit over de inzet van studenten en het onderzoeksteam in de Huizen van het Kind. 

Meer informatie over de ondersteunende rol die het kenniscentrum en de opleiding Gezinswetenschappen kunnen opnemen, vindt u in deze presentaties over de inzet van studenten en het onderzoeksteam in het werkveld:

Of mail naar kcgezinswetenschappen@odisee.be
 

Onderzoekers

Onze experte over deze thema's is Kristien Nys. Ze neemt als lector in de opleiding Gezinswetenschappen, als onderzoekster van het kenniscentrum en als praktijkonderzoekster aan de onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van de KULeuven, zowel onderwijs-, onderzoeks- als ondersteuningsopdrachten over dit thema voor haar rekening.

Ook Bo Fagardo neemt onderzoeks- en ondersteuningsopdrachten op. Meer specifiek voert ze in het kader van de gezinsconferentie 2019 onderzoek naar de diverse initiatieven door én voor gezinnen die bestaan binnen de veranderende samenleving.

Simonne Vandewaerde werkt, samen met Bo, aan een onderzoek over gezinsondersteuning in Brussel. Dit sluit aan bij haar praktijkervaring inzake de opstart van Huizen van het Kind, lokale samenwerkingsverbanden inzake perinatale zorg enz. 

Kathleen Emmery werkt regelmatig mee aan onderzoek over deze thema's.

 

Beeld: “Family” by Spider.Dog (via Creative Commons)

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen